Vertaal klimaatuitdagingen naar tastbare zaken. Maak het concreet, waardoor de uitdaging – maar ook de impact van wat je vervolgens doet – makkelijker te begrijpen is. Naarmate je beter weet waar jouw impact zit – zowel positief als negatief – kun je ook impactvollere interventies doen. Die oproep doet Renate de Lange, PwC’s global sustainability markets leader. Komende week is zij aanwezig bij COP28, de 28e klimaatconferentie van de Verenigde Naties die van 30 november tot 12 december plaatsvindt in Dubai.

Van gezamenlijke klimaatambities naar concretere daden

Als PwC hebben wij een rol in het maatschappelijk debat. En klimaatverandering is daarin een belangrijk thema. Vandaar dat onze chief sustainability officer Wineke Ploos van Amstel – Haagsma en ik begin december aanwezig zijn op COP28. Deze conferentie waarbij publieke en private partijen bij elkaar komen om kennis en expertise te delen is een ideaal moment om gezamenlijke klimaatambities in concretere daden om te zetten.

Als organisatie hebben we daarin een belangrijke rol te vervullen, in onze eigen bedrijfsvoering en in onze dienstverlening naar klanten. Want de uitdagingen waarvoor we samen staan, zijn groot. COP28 beoogt het versnellen van de energietransitie, het transformeren van de klimaatfinanciering en het centraal stellen van de impact van klimaatacties op natuur, biodiversiteit, mensen en leefbaarheid. Ook moet het de meest inclusieve COP ooit worden, door niet alleen over ontwikkelingslanden te spreken, maar ook en vooral met hen.

Technologie en klimaat veranderen ieder businessmodel

De tijd dat we rustig kunnen nadenken over hoe de wereld er over vijf jaar uitziet, is voorbij. In deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen moeten we leren het pad te maken terwijl we er al wandelen. Technologische ontwikkelingen en het klimaat zullen ieder businessmodel ingrijpend veranderen.

Veel van onze klantgesprekken gaan dan ook over de vraag hoe we kunnen zorgen voor een veerkrachtig businessmodel waarmee organisaties de wereld mooier maken én op lange termijn relevant blijven. Dat is best complex, want het betekent vaak kosten maken op de korte termijn voor rendement op de lange termijn. Waarvoor kies je dan? Welke horizon hanteer je? En hoeveel ruimte krijg je van investeerders? Voor bestuurders zijn dit geen makkelijke keuzes, zeker niet met alle andere zaken die op hun bureaus liggen en aandacht verdienen.

Niettemin merken we dat veel CEO’s en CFO’s het belangrijk vinden beter te snappen hoe de verandering van klimaat impact heeft op hun businessmodel. En vooral ook waar te starten met de transitie naar een duurzaam businessmodel. Wat kunnen we nu doen en in hoeverre dragen onze inspanningen echt bij, is vaak de vraag.

Voor elke klimaatactie een gefundeerde beslissing

Door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die per 1 januari 2024 in werking treedt, zal er steeds meer transparantie over impact komen. Maar veel organisaties zien de CSRD vooral nog als een compliancevereiste. Terwijl het ook, en misschien wel nog meer, een ideale richtlijn is om nog beter inzicht in je business te krijgen. Met name in jouw niet-financiële performance, waardoor je uiteindelijk betere interventies kunt doen.

Als je de voor jou meest materiële onderwerpen in kaart brengt, je strategie daarop afstemt en die herijkte strategie vervolgens gaat executeren, kom je verder. Zeker als je je governance, je parameters voor succes en je reporting daar vervolgens mee in lijn brengt. En dat hoeft niet meteen honderd procent perfect te zijn. Probeer gewoon dingen en itereer dan iedere keer om het beter te maken.

Vertaal klimaatuitdagingen naar tastbare zaken. Maak het concreet, waardoor de uitdaging – maar ook de impact van wat je vervolgens doet – makkelijker te begrijpen is. Stel hierbij de impact van klimaatacties op natuur, biodiversiteit, mensen en leefbaarheid centraal, zodat je voor elke klimaatactie een gefundeerde beslissing kunt nemen. En voorkomt dat je een klimaatactie initieert die een kortetermijncrisis oplost, maar op de lange termijn juist een groter probleem creëert. Naarmate je beter weet waar jouw impact zit – zowel positief als negatief – kun je impactvollere interventies doen.

Verruil blokkerende mindset voor growth mindset

We hebben vaak de neiging pas te starten op het moment dat het perfect is of we precies weten wat de impact is. Perfectie staat progressie vaak in de weg, maar die vertraging kunnen we ons niet meer veroorloven. Wissel die blokkerende mindset in voor een growth mindset. Kijk naar nieuwe opkomende landen, waar ontwikkelingen op dit moment vaak sneller gaan.

Overheden kunnen dit stimuleren door wetten en regelgeving zo te formuleren dat die de transitie faciliteren en accelereren. Een balans tussen regelen en voldoende vrijheid aan de private en publieke sector om daarbinnen hun weg te vinden, is gewenst om zaken niet zo complex te maken dat ze de uitvoerbaarheid blokkeren.

Meer aandacht voor vraagkant en consistente boodschap

Het verdelen van de aandacht van de aanbodkant naar de vraagkant is ook een oplossing om de transitie te versnellen. Wie het nu over het versnellen van de energietransitie heeft, en daarmee ook over het versneld terugbrengen van de uitstoot, heeft het vaak over de EU&R-sector. En hoe snel die sector vanuit de fossiele industrie kan transformeren naar een hernieuwbare industrie. Maar is dat de enige oplossing?

Er zijn volgens mij ‘two sides of the equation’, maar aan de vraagkant zien te weinig partijen het vooralsnog als hun verantwoordelijkheid. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze denken dat het ‘too big to handle’ is. Het aanpassen van het financieringssysteem, zodat het makkelijker wordt om financiële middelen te verkrijgen die de transitie faciliteren, kan hierbij ook helpen.

Wat tot slot ook helpt, is als we met z’n allen aan het einde van COP28 consensus hebben over heldere ambities met een consistente boodschap, daadwerkelijke acties en heldere stappen voor implementatie. Als iedereen makkelijker snapt: dit wordt van mij verwacht en zo kan ik eraan bijdragen, kunnen we belangrijke voortgang boeken.