Accountants- en adviesbureau PwC schaart zich achter een initiatief om de levering en het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof te versnellen. Samen met andere bedrijven, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, verenigd in de World Economic Forum’s Clean Skies for Tomorrow Coalition, wil PwC dat tenminste 10% van de wereldwijde brandstofvoorziening voor vliegtuigbrandstof in 2030 duurzaam is. Daarvoor gaat het accountants- en adviesbureau haar kennis en kunde delen in deze brede coalitie om de luchtvaartsector verder te verduurzamen.

Renate de Lange, lid van de raad van bestuur van PwC Nederland, licht toe: “Voor corona werd 90% van onze totale CO2-uitstoot veroorzaakt door mobiliteit. We zien het afgelopen jaar een enorme daling van onze CO2-uitstoot per medewerker en staan nu voor de uitdaging om deze ontwikkeling zo goed mogelijk vast te houden. Een goede manier om onze CO2-uitstoot terug te dringen is het beprijzen van uitstoot. Bij PwC gaan wij nog een stap verder: de prijs van onze uitstoot is meteen de basis van ons duurzaamheidsbudget. Dit gebruiken we voor maatregelen om onze CO2-uitstoot te reduceren en te compenseren. Ook gebruiken we het budget voor innovaties om onze CO2 uitstoot te verlagen. Zo hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in elektrisch vliegen maar ook in de ontwikkeling van een CO2-dashboard om onze medewerkers te informeren over hun milieuprestaties. PwC ziet duurzame vliegtuigbrandstof als een belangrijke optie die de luchtvaartsector nodig heeft om de CO2-uitstoot verder te verminderen”.

“Binnen de luchtvaartsector wordt gezocht naar duurzame alternatieven met lagere emissies, maar de techniek voor bijvoorbeeld elektrisch vliegen is nog niet ver genoeg ontwikkeld”, vult Wineke Haagsma, hoofd duurzaamheid bij PwC, aan. “Daar komt bij dat het innovatieproces langzaam gaat vanwege extreme veiligheidseisen waar innovaties aan moeten voldoen. Op dit moment is het gebruik van biobrandstof, naast niet vliegen, de meest duurzame oplossing in de luchtvaartsector. Biobrandstoffen kunnen een flinke CO2-reductie opleveren”.

Om de impact op het klimaat verder te reduceren heeft het wereldwijde PwC-netwerk zich gecommitteerd aan Net Zero in 2030. Onlangs ontving het accountants- en adviesbureau een validatie voor haar klimaatdoelstelling. In 2019 sloot PwC Nederland ook al een vijfjarig contract af met SkyNRG, het Board Now programma, waarbij werd afgesproken dat minimaal vijf jaar lang biobrandstoffen worden afnemen. Hiermee wordt in vijf jaar zo’n vijfduizend ton CO2 verminderd.