De klimaatdoelstelling van accountants- en adviesbureau PwC om in 2030 net zero te opereren ligt in lijn met wat de klimaatwetenschap nodig acht om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad celsius. Vandaag ontving PwC een validatie van het Science Based Target-initiatief (SBTi). Met deze doelstelling committeert PwC zich aan een reductie in 2030 van broeikasgassen met 50%, ten opzichte van 2019. Deze aanpak sluit aan bij het hoogste ambitieniveau van SBTi om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. 

“Klimaatverandering is een van de meest urgente problemen waar onze planeet mee wordt geconfronteerd. Bij PwC nemen we onze verantwoordelijkheid en vinden wij dat we een sleutelrol hebben bij het creëren van een betere, duurzame wereld. Sinds enkele jaren hebben we de ambitie om 100% circulair te opereren in 2030: geen uitstoot, geen afval en optimaal hergebruik van middelen. En we zijn blij dat ons wereldwijde netwerk een net zero-ambitie heeft vastgesteld, die we alleen samen en met al onze klanten kunnen realiseren.”, aldus Renate de Lange, lid van de raad van bestuur van PwC Nederland.

Het Science Based Target-initiatief biedt organisaties twee ambitieniveaus in het streven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Standaard committeren organisaties zich om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graad celsius en de zogenoemde business ambitie om de emissiereductiedoelstellingen af te stemmen op de 1,5 graad celsius.