Het ESG-kernteam van PwC is met de komst van Wendy van Tol nog verder uitgebreid. Per 1 juli 2022 geeft Van Tol leiding aan het ESG Advisory team in Nederland en het ESG EMEA Consulting platform. Dit platform draait om het opbouwen en leveren van oplossingen en diensten die de uitdagingen van klimaatverandering, sociale uitdagingen en goed bestuur ondersteunen. Hiervoor was Wendy Consulting leader PwC Nederland, lid van de Advisory Board bij PwC Nederland en PwC Europa.

‘Als socioloog heb ik vanuit PwC altijd veel klanten geholpen op het gebied van ‘purpose’ en waarden transities. Ik focus me altijd op de positieve impact die organisaties kunnen maken, naast de economische waarde die je als bedrijf natuurlijk creëert met de talenten en mogelijkheden die je in huis hebt’, aldus Van Tol. De afgelopen zes jaar werkte Van Tol vanuit haar rol in het Advisory-bestuur veel op het vlak van ESG, maar dan vooral voor PwC zelf. Nu is het tijd om weer vol richting de markt te gaan. ‘Alles dat we intern hebben gedaan verdient nu een weg naar buiten en ik wil onze klanten helpen om de nodige duurzame transitie vooruit te helpen.’

Van Tol: ‘Ik houd van de dynamiek in de markt, de inhoud en het werken voor klanten. ESG is voor mij een belangrijke drijfveer en een vliegwiel voor systemische verandering. Daarnaast is ESG een mooie kapstok om de agenda van bredere waardecreatie invulling te geven.’

Wat Van Tol betreft begint dat bij het duidelijk maken dat ESG meer is dan reporting en compliance. Ze ziet ESG als een kans om op een andere manier waarde te creëren en dat lukt alleen als we collectieve denkwijzen durven uit te dagen en bestaande systemen durven te veranderen. ‘Deze duurzame transformatie vergt een breder draagvlak dan alleen de sustainability officer en de reporting specialist. Het is een transformatie van de gehele organisatie waarbij ESG in het hart van de strategie, de bedrijfsvoering, de (klant)processen en het gedrag van medewerkers verankerd moet worden.’

Van Tol staat niet alleen voor deze grote opdracht. Naast de benoeming van Van Tol zijn binnen Advisory na de komst van Leonie Schreve in januari 2022 recent ook Willem-Jan Dubois en Sophie de Vries benoemd  tot partner binnen het ESG Advisory team. Met deze benoemingen versterken we gehele ESG kernteam van PwC wat zich richt op duurzame bedrijfstransformaties en het helpen van klanten bij het bepalen én realiseren van ESG-ambities. Zo werken we samen – met iedereen binnen én buiten PwC – aan het oplossen van moeilijke problemen en maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, het herstel van biodiversiteit en gelijkheid.