Borstklopperij, daar houdt Alexander Spek niet van. Voor de nieuwe ESG Lead van PwC gaat het erom klanten vooruit te helpen en te ondersteunen bij de kansen én risico’s die de veranderende maatschappij met zich meebrengt. ‘Het betekent een verantwoordelijkheid om de veranderingen die de wereld nodig heeft te helpen bespoedigen’, zo vat hij samen. Drie adviezen om die versnelling te ondersteunen? ‘Zeker. Als team zijn we volledig gedreven om onze klanten te helpen en dat kunnen we ook. Maar, ons past ook een zekere mate van bescheidenheid.’

Voor het nieuwe ESG-Management Team van PwC ligt er een flinke opdracht. Het aantal vragen bij klanten neemt toe, de kansen om op het gebied van ESG het verschil te maken groeien en de materie wordt – door de veelvoud aan thema’s – complexer en steeds meer geïntegreerd. Van Environmental tot Social en van Social tot Governance: het vergt kennis op het gebied van strategie, transformatie, rapportage, bestuur, upskilling, change management, fusies en overnames én regelgeving.

Het nieuwe Management Team – dat naast Alexander Spek uit Noor Sanders (ESG Tax Lead), Wendy van Tol (ESG Advisory Lead), Leonie Schreve (ESG Deals and Value Creation Lead) en Joukje Janssen (ESG Centre of Excellence) bestaat – heeft al die expertise in huis. Zij vertegenwoordigt een praktijk van 30 ESG-partners en directors en ruim 300 andere collega’s. En dat niet alleen. ‘We geloven dat samenwerkingen binnen het gehele ESG-ecosysteem het verschil kunnen maken voor onze klanten. Daarom zijn we recent een nauwe samenwerking aangegaan met Metabolic zodat we onze klanten nog beter kunnen helpen bij onder andere specifieke vraagstukken rondom data en inzicht en het omzetten van ambitie in actie op het gebied van duurzame vooruitgang.  Vanuit deze expertise en intrinsieke ambitie om met zoveel mogelijk slagkracht het verschil te maken, geeft het nieuwe ESG-kernteam organisaties die aan de slag moeten én willen drie adviezen.

Advies 1: Focus op klimaat én biodiversiteit

Klimaatverandering heeft grote gevolgen. Voor de samenleving als geheel en voor organisaties afzonderlijk. Dit betekent dat er, bijvoorbeeld, flinke stappen gemaakt moeten worden om bij te dragen aan de energietransitie en doelstellingen op het gebied van ‘net zero’ te bereiken. Niet alleen voor de toekomst van ons allemaal, zeker ook voor de toekomstbestendigheid van de organisatie. Deze ontwikkelingen vergen vakkennis en een verreikende expertise. Juist daarom is het ESG-kernteam zo blij met de komst van twee nieuwe klimaatspecialisten die op hoog niveau klanten – en andere collega’s – van advies kunnen voorzien. Toch moet er door de brede aandacht voor klimaat geen blinde vlek ontstaan. ‘De focus op klimaat is essentieel, maar we moeten biodiversiteit ook expliciet onder de aandacht brengen’, aldus Spek.

Nu ongeveer 1 miljoen plant- en diersoorten wereldwijd met uitsterven worden bedreigd staat alles onder druk. Voeding, medicijnen en industriële hulpbronnen – bijna alles vindt z’n oorsprong in biodiversiteit. Niet voor niets stellen de Verenigde Naties dat veertig procent van onze wereldeconomie afhankelijk is van biologische hulpbronnen. Voor bedrijven betekent dit een nieuwe uitdaging én verantwoordelijkheid, zeker gezien de nieuwe wetgeving die op bedrijven afstevent.

‘Alles is met alles verbonden’, zegt Spek, die als accountant een jaar geleden volledig de overstap maakte naar het ESG-team. Wat hem betreft zijn de E, de S en de G niet slechts aparte letters die een subthema aangeven, het gaat om de samenhang. ‘Gelijkheid, klimaat, biodiversiteit, goed bestuur – het is samen één.’

Advies 2: Werk toe naar een geïntegreerd team met ESG-expertise

Als alles met alles verbonden is, vraagt dat om een geïntegreerde aanpak. Alexander Spek raadt organisaties aan een geïntegreerd team met ESG-expertise op te zetten. ‘ESG raakt alle afdelingen in elke organisatie. Alle kansen, uitdagingen en problemen die bedrijven tegenkomen bij het ontplooien en uitrollen van ESG-activiteiten hebben, bijvoorbeeld, een fiscale of juridische component. Daarnaast heeft ESG impact op klant- en leveranciersrelaties, de strategie, bedrijfsprocessen, investerings- en M&A-beslissingen en HR-beleid. Breng daarom alle expertise bijeen’, raadt Spek aan. Pas als ESG een geïntegreerd onderdeel is van de bedrijfsstrategie kunnen volgens hem ambitieuze doelen worden bereikt.

‘Zo pakken we het zelf ook aan’, zegt Spek. ‘Na ruim vijftien jaar ervaring met ESG weten we binnen PwC dat we moeten werken vanuit de kracht van de combinatie.’ In de praktijk betekent dit een team van zeker driehonderd ESG-specialisten. Van juristen tot belastingadviseurs en van accountants, transformatie specialisten en sociaal wetenschappers tot biologen – een divers en geïntegreerd team zodat we de klant vanuit een centrale plek kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt iedereen binnen PwC opgeleid met de benodigde ESG-kennis. Spek: ‘De accountant van morgen moet zekerheid bieden op financiële informatie én niet-financiële informatie. Dat gaat niet van vandaag op morgen en het betekent dus dat we nu de ruim 2.500 accountants die bij ons werken aan het klaarstomen zijn. Alleen dan kunnen we de stap naar morgen zetten’.

Advies 3. Benut de kansen die data en technologie bieden

Mooie woorden over ESG zijn er genoeg. Dat het van belang is en er binnen het nieuwe ESG-management team van PwC een gevoel van verantwoordelijkheid ligt, lijkt ook helder. Maar met goede bedoelingen en de wil om te veranderen, worden resultaten niet behaald. De juiste inzet van data en technologie is daarvoor onontbeerlijk. Ook daarbij gaat het om een combinatie van technologie capaciteit, tooling en samenwerkingsverbanden.

Bij samenwerkingsverbanden kun je denken aan grote software-aanbieders zoals, SAP, Oracle, Salesforce, Microsoft, Google, Workiva, Sphera en ServiceNow. Spek: ‘Klanten doen er goed aan zich een aantal vragen te stellen. ‘Welke oplossingen biedt dit?’, maar ook, ‘Hoe overbruggen we de periode waarin nog niet alle technologische oplossingen volledig compleet  zijn?’ en ‘Hoe verhoudt dit zich tot onze eigen infrastructuur?’’.

‘Een van onze grote klanten heeft besloten ServiceNow te gebruiken als ‘backbone’ voor de datacollectie’, vertelt Spek. ‘Wij hebben een team dat gespecialiseerd is in deze toepassing. Dat betekent dat we niet alleen ondersteunen bij de selectie, maar ook helpen met de implementatie. En dankzij de wijdverbreide ESG-kennis binnen verschillende disciplines kunnen we de juiste expertise bij deze klant aan tafel brengen.’ Ook in een eerder stadium kan het team klanten helpen binnen het data- en technologievraagstuk. Spek omschrijft het team als ‘Tech Agnostic’. ‘We kunnen altijd helpen bij de selectie en altijd helpen bij de implementatie. Onze samenwerking met grote software en cloud-aanbieders is een win-win, voor iedereen.’

Grote ambities

Voor Alexander Spek en de rest van het nieuwe ESG-Management Team staat het bespoedigen van de veranderingen die de wereld nodig heeft centraal. ‘We hebben een enorme drive en ambitie om een écht betekenisvolle bijdrage te leveren’, aldus Spek. Maar hij realiseert zich ook dat de problemen complex en groot zijn. ‘Wij zetten alles op alles om te helpen bij het oplossen van deze problemen, maar ons past bescheidenheid. De complexiteit is dermate groot, dat we het niet alleen kunnen oplossen. Onze klanten spelen daar, net als wij, een grote rol in. We moeten samen aan de slag.’

Foto: ESG Management Team: Joukje Janssen, Leonie Schreve, Wendy van Tol, Alexander Spek, Noor Sanders