Ploumen naar Pakistan voor duurzamere textielsector

Minister Ploumen reist 25 en 26 mei naar Pakistan voor een conferentie over leefbaar loon in de textielsector en een handelsmissie. Ook zal zij aandacht besteden aan vrouwelijk ondernemerschap.

Op 25 mei is de minister aanwezig bij de Asian Living Wage Conference in Islamabad, een initiatief van Nederland en Duitsland in samenwerking met de Pakistaanse overheid. Leefbaar loon is een relatief nieuw begrip in de Aziatische textielsector en houdt in dat textielarbeiders een loon moeten krijgen waar zij en hun gezin fatsoenlijk van kunnen rondkomen. Ploumen: ‘In veel landen is het minimumloon nog veel te laag. In een aantal gevallen zelfs slechts een vijfde van wat mensen eigenlijk nodig hebben. Op deze conferentie komen voor het eerst overheden, vakbonden, werkgevers en kledingmerken uit negen verschillende landen bij elkaar om te bespreken hoe zij een leefbaar loon tot stand kunnen brengen’.

Ook bezoekt Ploumen het Pakistan Buyers Forum, dat is opgericht naar aanleiding van haar bezoek aan Pakistan twee jaar geleden. In dit forum werken 25 internationale textielbedrijven, goed voor 50% van de Pakistaanse textielexport, aan verbeteringen van de arbeids- milieuomstandigheden in de Pakistaanse textielsector. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over intensievere samenwerking met de overheid van Pakistan, de EU en de VS. Ploumen: ‘Bangladesh is een goed voorbeeld. Daar werken overheid, internationale kledingmerken, maatschappelijke organisaties en vakbonden samen om alle problemen in de textielsector aan te pakken: onveiligheid, slechte arbeidsvoorwaarden en milieuvervuiling. De afgelopen jaren hebben ze daarmee indrukwekkende resultaten behaald. Die willen we ook terug zien in Pakistan, voor al die miljoenen werknemers in de Pakistaanse textielindustrie.’

Omdat Pakistan slecht scoort op gebied van vrouwenrechten (nr 144 van 145 landen in de Gender Gap Index), maakt Ploumen ook van de reis gebruik om aandacht te vragen voor lokale initiatieven om de positie van vrouwen te verbeteren. Zo zal zij spreken met door Nederland ondersteunde organisaties die zich voor vrouwenrechten inzetten en met vrouwelijke ondernemers. Ook zal de minister een centrum voor slachtoffers van zuuraanvallen bezoeken.

Op 26 mei zal minister Ploumen aansluiten bij de Nederlandse handelsmissie die Lahore bezoekt. Het is een gespecialiseerde missie met negen bedrijven uit de landbouwsector die werkzaam zijn op het gebied van zuivel en zaden. De minister zal haar dag beginnen met een bezoek aan een zuivelboerderij met meer dan 1700 Nederlandse koeien. Pakistan is een belangrijke markt voor Nederlands vee en heeft veel interesse in Nederlandse expertise en investeringen op zuivelgebied. Verder zal de minister aanwezig zijn bij een matchmaking sessie met Nederlandse en Pakistaanse bedrijven. Later op de dag doet Ploumen mee aan een door Unilever georganiseerde discussie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Unilever is voorloper op dit gebied in Pakistan.

Share Button