Philips stemt zijn doel ‘Levens verbeterd’ af op de SDG’s na afronding van zijn portefeuilletransformatie

Koninklijke Philips kondigde vandaag aan dat na de afronding van zijn portefeuilletransformatie naar gezondheidstechnologie het bedrijf zijn doelstelling voor verbetering van levens heeft afgestemd op het tijdsbestek van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor 2030. Vanaf dit jaar zal Philips niet langer de bijdrage van Signify (voorheen Philips Lighting) in zijn methodologie met betrekking tot het verbeteren van levens meenemen. Voortbouwend op de 1,54 miljard verbeterde levens wereldwijd in 2018 (exclusief Signify) streeft Philips nu naar een ambitieuze, gemiddelde toename van verbeterde levens van ongeveer 6% per jaar voor de periode 2019-2030, oftewel 3 miljard verbeterde levens per jaar in 2030. Binnen deze groep van 3 miljard levens streeft Philips naar het verbeteren van toegang tot gezondheidszorg voor 400 miljoen mensen per jaar uit gemeenschappen met ontoereikende toegang in 2030.

“Door innovatieve oplossingen en bedrijfsmodellen te bieden, die gebruik maken van de voordelen van verbonden technologieën binnen het domein van consumentengezondheid en professionele gezondheidszorg, geven wij de toekomst van gezondheidszorg vorm om mensen in staat te stellen om gezondere levens te leiden en betere toegang te krijgen tot zorg”, zegt Frans van Houten, CEO van Philips. “Daarnaast geloven wij dat het actief ondersteunen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN via onze interne en externe initiatieven een sneeuwbaleffect zal creëren dat een positieve invloed zal hebben op de levens van 3 miljard mensen per jaar in 2030.”

In 2012 verplichtte Philips zichzelf om de levens van 3 miljard mensen per jaar te verbeteren in 2025. Sindsdien heeft het bedrijf een aanzienlijke verandering ondergaan en is getransformeerd tot een doelgerichte marktleider in de gezondheidstechnologie, wat invloed heeft gehad op zijn rapportages. Inclusief de bijdrage van Signify heeft Philips in 2018 de levens van 2,24 miljard mensen verbeterd. Exclusief deze bijdrage heeft Philips 1,54 miljard levens verbeterd.  Als gevolg hiervan heeft het bedrijf besloten om de streefdatum af te stemmen op het tijdsbestek van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en streeft er nu naar om zijn doel van 3 miljard verbeterde levens in 2030 te realiseren.

De berekening van de door Philips verbeterde levens is het resultaat van hoeveel van de actieve producten en oplossingen van het bedrijf op de markt zijn en de toepassing van statistische gegevens van experts en marktinformatie over het aantal mensen dat in een bepaald jaar door producten of oplossingen die ecologisch of sociaal een bijdrage leveren, zijn bereikt. Na de eliminatie van dubbeltellingen (meerdere verschillende producten en oplossingen die een individu raken, worden slechts een keer meegeteld) wordt het aantal door Philips verbeterde levens berekend. Meer informatie over de methodologie vindt u hier.

Als onderdeel van het streven van Philips om de wereld gezonder en duurzamer te maken via innovatie streeft het bedrijf naar de aanpak van urgente maatschappelijke problemen met een focus op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met name SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden, SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen en SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

De inzet van Philips voor SDG 3 wordt geïllustreerd door initiatieven zoals zijn Community Life Centers (CLC’s) die een holistische benadering bieden om primaire en gemeenschappelijke zorg in heel Afrika te verbeteren door nieuwe of bestaande gezondheidsfaciliteiten in sociale en economische gemeenschapshubs te veranderen.

Philips ligt op koers bij het halen van zijn 12 SDG-doelen voor 2020, inclusief het realiseren van 15% van de verkoop uit ‘circulaire’ producten en diensten en het recyclen van 90% van het afval van zijn activiteiten, waarbij geen afval naar de stortplaats gaat. Daarnaast ligt Philips als oprichter van de Capital Equipment Coalition op koers wat betreft het vervullen van zijn belofte dat het bedrijf in 2020 alle grote medische systemen zal terugnemen en opknappen in zoverre klanten bereid zijn om deze terug te sturen. Om duurzame oplossingen in de industrie te promoten, is de CEO van Philips, Frans van Houten, co-voorzitter van het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE), een publiek-private samenwerking die mede is opgericht door Philips en is ondergebracht bij het World Resources Institute.

Om klimaatverandering aan te pakken, streeft Philips ernaar om in 2020 klimaatneutraal te worden wat betreft al zijn activiteiten en al zijn elektriciteit uit 100% hernieuwbare bronnen te halen. Het bedrijf heeft in 2018 in kader va ndeze belofte zijn internationale aandeel hernieuwbare elektriciteit vergroot naar 90%. In 2019 zullen alle activiteiten van Philips in de VS en Nederland gebruik maken van hernieuwbare elektriciteit; dit is meer dan de helft van de totale elektriciteitsvraag van het bedrijf. Philips is ook ’s werelds eerste bedrijf uit de gezondheidstechnologiesector die zijn CO2-emissiedoelen voor de periode 2020-2040 heeft laten goedkeuren door de Science Based Targets initiative (SBTi).

Informatie over de duurzaamheidsstrategie van Philips en zijn programma ‘Gezonde mensen, duurzame planeet’ (Healthy People, Sustainable Planet) vindt u hier.

Share Button