Halverwege het vijfjarige duurzaamheidsprogramma Healthy people, Sustainable planet’ ligt Philips op schema om al zijn doelstellingen te halen, met 12% van de omzet uit circulaire producten en oplossingen en 64% uit groene inkomsten in 2018.

Philips rapporteert verdere vooruitgang in zijn duurzaamheidsprestaties in 2018 met een aanzienlijke vermindering van zijn CO2-voetafdruk, namelijk met 10% ten opzichte van 2017. De totale CO2-uitstoot van de eigen productieactiviteiten van Philips daalde met 53%. De duurzaamheidsupdate van Philips 2018 is een integraal onderdeel van het Philips jaarverslag 2018.

Duurzame energie

Op de VN-conferentie over klimaatverandering COP21 in 2015 heeft Philips beloofd een bijdrage te leveren aan de bestrijding van klimaatverandering. Volgens Dr. Margaret Chan, voormalig directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, “de grootste bedreiging voor de wereldwijde gezondheid in de 21e eeuw”. Philips heeft zich als doel gesteld om volledig CO2-neutraal te worden in zijn eigen activiteiten, en om al zijn elektriciteitsverbruik tegen 2020 voor 100% uit hernieuwbare bronnen te winnen.

In 2018 heeft het bedrijf zijn wereldwijde aandeel in duurzame elektriciteit verhoogd van 79% in 2017 tot 90% in 2018. Alle activiteiten van Philips in de VS werden in 2018 geheel aangedreven door duurzame elektriciteit uit het windmolenpark Los Mirasoles. Daarnaast zijn de windmolenparken Krammer en Bouwdokken begonnen met de energievoorziening van alle activiteiten van Philips in Nederland. Philips heeft via zijn consortium met AkzoNobel, DSM en Google langetermijncontracten afgesloten voor de inkoop van duurzame elektriciteit. In combinatie met het windmolenpark Los Mirasoles dekt dit meer dan de helft van de totale elektriciteitsvraag van het bedrijf.

“Met ons vijfjarige duurzaamheidsprogramma ‘Healthy people, Sustainable planet‘ blijven we onze belofte waarmaken om waarde te creëren voor onze klanten door middel van duurzame oplossingen, door het goede voorbeeld te geven in onze duurzame bedrijfsvoering en door duurzaamheid te stimuleren in onze toeleveringsketen”, aldus Frans van Houten, CEO van Philips. “Ik ben er trots op dat onze focus op innovatie invloed heeft op het gezonder en duurzamer maken van onze wereld, en ik ben ervan overtuigd dat dit in de toekomst steeds meer zal gebeuren”.

Hoogtepunten

In lijn met de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties omvat het programma ‘Healthy people, Sustainable planet’ drie aandachtsgebieden: toegang tot zorg voor mensen in kansarme gebieden (SDG3), duurzaam gebruik van materialen (circulaire economie en eco-design) (SDG12) en duurzaam gebruik van energie (energie en emissiereductie en hernieuwbare energie) (SDG13).

Philips’ hoogtepunten van 2018 voor deze aandachtsgebieden zijn onder meer:

  • In Zuid-Afrika zijn twee nieuwe Community Life Centers (CLC’s) van Philips geopend. CLC’s bieden hoogwaardige zorg op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg en voorzien in alle zorgbehoeften, waaronder zorg voor moeder en kind en zorg voor niet-overdraagbare ziekten (NCD).
  • In 2018 heeft Philips het leven van 2,24 miljard mensen verbeterd, inclusief de bijdrage van merklicentiepartners. Philips’ producten en oplossingen die de gezondheid en het welzijn van mensen ondersteunen, en de groene producten en diensten die bijdragen aan een gezond ecosysteem, hebben in 2018 1,54 miljard levens verbeterd.
  • Groene inkosten [1] steeg naar 11,5 miljard euro in 2018, of 64% van de omzet, vergeleken met 60% in 2017. Daarnaast is de omzet van Circulaire Producten en Diensten gestegen van 10% naar 12% een jaar eerder. Philips zet zich in om zijn groene inkomsten te laten groeien tot 70% van de omzet en om tegen 2020 15% van de inkomsten te genereren door middel van circulaire, op de economie gerichte proposities [2].
  • Als stichtend lid van de Capital Equipment Coalition ligt Philips op schema om zijn belofte na te komen dat het in 2020 alle grote medische apparatuur die zijn klanten bereid zijn terug te nemen en opnieuw in te zetten.
  • Philips vermindert, recycleert en hergebruikt afval zoveel mogelijk en streeft ernaar om in 2020 geen afval meer naar de stortplaats te brengen. In 2018 meldde Philips 1,7 kiloton afval dat naar de stortplaats werd gebracht. 19 van onze 36 industriële locaties behaalden de status ‘Zero Waste to Landfill’.
  • Philips is het eerste gezondheidstechnologiebedrijf ter wereld waarvan de CO2-emissiedoelstellingen zijn geaccepteerd door het Science Based Target initiatief, een samenwerking tussen het Global Compact van de VN, het World Resources Institute en het World Wide Fund for Nature, gericht op het stimuleren van ambitieuze klimaatacties van bedrijven.
  • Philips investeerde in 2018 ongeveer EUR 1,4 miljard in duurzame innovatie [3].
  • Philips scoorde 81 van de 100 punten in de sector Health Care Equipment & Services van de 2018 Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Met deze score eindigde Philips op de tweede plaats in het eerste jaar dat het bedrijf naar deze categorie werd heringedeeld.

1] Groene Inkomsten zijn inkomsten die worden gegenereerd door producten en diensten die een aanzienlijke verbetering van het milieu bieden in een of meer groene aandachtsgebieden: Energie-efficiëntie, Verpakking, Gevaarlijke stoffen, Gewicht, Circulariteit en Levenslange betrouwbaarheid. Voor gezondheidszorgapparatuur is onderhoud op afstand een ander groen aandachtsgebied. De levenscyclusbenadering wordt gebruikt om de algehele milieuverbetering van een product te bepalen. Het berekent de milieu-impact van een product over de totale levenscyclus (grondstoffen, productie, gebruik en verwijdering van het product).

2] Circulaire inkomsten worden gedefinieerd aan de hand van de inkomsten die worden gegenereerd door middel van producten en oplossingen die voldoen aan de specifieke vereisten van de circulaire economie. Deze omvatten prestatie- en toegang gebaseerde bedrijfsmodellen, gereviseerde producten en systemen, gereviseerde componenten, upgrades of renovaties op locatie of op afstand, en producten die ten minste 30% gerecycled plastic bevatten.

3] Duurzame Innovatie is de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe generaties van producten en diensten die voldoen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, SDG  3 (“een gezond leven garanderen en het welzijn van iedereen op alle leeftijden bevorderen”) of SDG 12 (“duurzame consumptie- en productiepatronen  verzekeren”).