Oprichters Kromkommer en Kipster winnen prijs voor duurzaam ondernemen

De ondernemers achter Kromkommer en Kipster zijn door University Fund Wageningen bekroond tot winnaars van de derde Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship (M-BASE) 2018. Beide bedrijven worden geprezen om hun duurzame aanpak van voedselproductie en hun heldere boodschap als maatschappelijk verantwoorde onderneming. De prijs werd uitgereikt tijdens de Mansholtlezing van Wageningen University & Research in Brussel.

De M-BASE wordt eens per drie jaar toegekend aan een succesvolle ondernemer die op een enthousiasmerende en duurzame wijze zijn/haar onderneming leidt. Dit jaar is gekozen voor twee winnaars in plaats van één, om juist jonge opkomende bedrijven te stimuleren. Kromkommer en Kipster delen de geldprijs van 25.000 euro. Eerdere prijswinnaars zijn Jan Hadders (Dacom) en Simon Groot (East-West Seeds). Zij kregen de prijs voor hun aantoonbare en succesvolle resultaten in het leveren van een duurzame bijdrage met hun onderneming.

Gelijke rechten voor alle groente en fruit

Chantal Engelen, co-founder van Kromkommer, wordt door de jury geprezen om haar vernieuwende en aantrekkelijke aanpak om het grote publiek bewust te maken van voedselverspilling. Kromkommer promoot het gebruik van misvormde groenten en maakt daarmee ‘wat krom is het nieuwe recht’. Dit doen ze door samen te werken met de hele sector, op een positieve en inspirerende manier. Op die manier proberen zij te veranderen hoe de gehele keten denkt over kwaliteit. “Kromkommer gelooft dat kwaliteit zou moeten staan voor een vers, veilig en lekker product. Niet voor uiterlijke perfectie en uniformiteit. De natuur maakt tenslotte geen eenheidsworst”, aldus Engelen.

Engelen was net op tijd in Brussel voor de prijsuitreiking, na een succesvolle guerrilla actie op de Dam. Hier plaatsten ze een container met 7000 kilo kromme, maar prima eetbare courgettes. “Dit is de hoeveelheid die één teler in drie dagen moet weggooien omdat ze niet mooi genoeg zijn voor de schappen van de supermarkt”, weet Engelen. Als het aan haar ligt, is haar onderneming in de toekomst overbodig. “Als krom het nieuwe recht is en er geen groenten meer gered te hoeven worden, hebben wij onze missie bereikt.”

Guerrilla actie Kromkommer op de Dam in Amsterdam, 19 september 2018. Foto: Judith Tielemans.
Guerrilla actie Kromkommer op de Dam in Amsterdam, 19 september 2018. Foto: Judith Tielemans.

Het eerste klimaat neutrale ei ter wereld

Ruud Zanders, eigenaar van Kipster, krijgt de prijs toegekend om zijn veerkracht en aanpassingsvermogen als ondernemer. Met Kipster wil Zanders laten zien dat verantwoorde veehouderij wel degelijk mogelijk is, in de hele wereld. “We moeten onszelf daarbij wel dwingen met open vizier te kijken en vraagtekens durven zetten bij zaken die we als gewoon zijn gaan ervaren”, vertelt hij. De dieren op de boerderij van Kipster worden gevoerd met uitsluitend reststromen, veelal van humane consumptie waarbij de directe competitie tussen mens en dier totaal vermeden wordt.

Met de kennis die Zanders tijdens zijn jeugd opdeed in de pluimveesector en later tijdens zijn studie aan Wageningen University, zette hij eerder in zijn carrière de handel op in de zogenoemde ‘Rondeel eieren’. In de volgende stap naar duurzame productie, intensiveerde hij de samenwerking met onderzoekers Imke de Boer en Hanna van Zanten van Wageningen University & Research (WUR). Professor De Boer, hoogleraar dierlijke productiesystemen, prijst de manier waarop de kennis van WUR door ondernemers als Zanders in de praktijk wordt gebracht. Zij gebruikte de verwaarding van biomassa door Kipster zelfs in haar Mansholt lezing over kringlooplandbouw.

University Fund Wageningen

University Fund Wageningen (UFW) en het alumnibureau van Wageningen University & Research verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties. UFW beloont en stimuleert excellent Wagenings onderwijs en onderzoek. Om succesvol duurzaam ondernemen te stimuleren en belonen, reikt het fonds eens in de drie jaar de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship uit, vernoemd naar Nederlands voormalig landbouwminister en eurocommissaris Sicco Mansholt. De prijs wordt toegekend aan een ondernemende alumnus van Wageningen University & Research of een ondernemer die samenwerkt met WUR, en daarbij nationaal of internationaal duurzame maatschappelijke impact heeft.

Share Button