Open brief Lectorenplatform Circulaire Economie aan formateur over duurzame verdienmodellen

Verduurzaming komt er niet door de overheidsplannen voor 2050, maar door de economische acties onder het nieuwe kabinet de komende jaren. Dat zegt een groep lectoren verenigd in het Lectorenplatform Circulaire Economie in samenwerking met Het Groene Brein (*). Zij bieden het nieuwe kabinet daartoe vier concrete handvatten om tijdens de komende regeerperiode ondernemers te helpen hun duurzame ideeën om te zetten naar duurzame verdienmodellen. Zo kan het nieuwe kabinet de komende jaren de vaart houden in de ontwikkeling van een nieuwe volhoudbare economie: inzet van generieke financiële impulsen, de voorbeeldfunctie van de overheid, Europese samenwerking en bevordering van praktijkgericht onderzoek. De lectoren sturen hun voorstellen in brief naar de informateur.

Het maatschappelijke middenveld deelt inmiddels het besef dat een duurzame economie uiteindelijk niet duurder maar zelfs goedkoper is dan doorgaan met verkwisten. Bij de afgelopen verkiezingen hoorden duurzaamheid en klimaat voor de kiezers tot de belangrijkste thema’s. Ook ondernemers zien het belang hiervan in, ook omdat het hun eigen verdienmodel op termijn bepaalt. Toch is de overstap naar een duurzaam businessmodel vaak in eerste instantie lastig. Daar moet de komende vier jaar verandering in komen, wil de duurzaamheidstransitie slagen.

In het Lectorenplatform Circulaire Economie in samenwerking met Het Groene Brein (*) doen praktijkonderzoekers van Hogescholen onderzoek naar deze overstap. Zij helpen bevlogen ondernemers met de financiële aspecten van hun duurzame verdienmodel. Uit onderzoek blijkt de rol van de overheid en de politiek – ondanks wellicht goede bedoelingen – soms eerder een belemmering te vormen dan een stimulans. Wil de duurzaamheidstransitie slagen, dan móet hier binnen de komende vier jaar verandering in komen.

De initiatiefnemers van de brief zijn:

  • Dr Timber Haaker, lector Businessmodellen bij Saxion Hogeschool,
  • Dr Pieter van der Hoeven, associate lector Finance bij Hogeschool Inholland,
  • Dr Maaike Lycklama à Nijeholt, lector Finance Hogeschool Rotterdam, en
  • Dr Taeke Tuinstra, docent-onderzoeker bij NHL Stenden Hogeschool.

(*) Het Lectorenplatform Circulaire Economie houdt zich bezig met toegepast onderzoek rondom de circulaire economie. Het platform stimuleert samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen door het bieden van ondersteuning op maat bij vragen uit de beroepspraktijk.

 Stichting Het Groene Brein is een kennisinstelling in 2012 begonnen op initiatief van een groep duurzame innovatieve bedrijven met als missie om wetenschappelijke kennis te helpen implementeren via nieuwe duurzame businessmodellen.

 

Share Button