Platform Living Wage Financials (PLWF) publiceert vandaag haar tweede jaarlijkse rapport over engagement van investeerders met bedrijven in de kleding, schoenen, landbouw, voedsel en voedseldetailhandel. Uit het rapport blijkt dat beleidsverplichtingen en het begrip van leefbare lonen en leefbaar inkomen verbeterde in het afgelopen jaar, maar er nog steeds veel werk nodig is. De omslag naar een leefbaar loon is voor bedrijven vaak een grote uitdaging. Daarom adviseert het platform beurgenoteerde bedrijven om zoveel mogelijk te leren van voorlopers.

In het jaarlijkse rapport 2022 benoemt PLWF dat, terwijl een leefbaar loon en leefbaar inkomen vaak nog geen prioriteit is voor bedrijven in de landbouw, voedsel en detailhandel, er bij bedrijven binnen de beoordeelde kleding- en schoenensector wel een verbetering te zien is. Toch blijven harde bewijzen van verbetering uit. Zo hebben veel bedrijven nog geen behoorlijke strategie, KPIs of klachten- en compensatieregeling. Die aspecten zijn belang bij het betalen van een leefbaar loon, maar is de implementatie ervan lastig.

Praktijkles van voorlopers

Om meer inzicht te krijgen in de praktijk zijn platformleden dit jaar in gesprek gegaan met bedrijven die al verder zijn op dit thema. Het ging om beursgenoteerde bedrijven die vergeleken met anderen voorop lopen, zoals H&M en Tesco, en om sociale ondernemingen die al heel ver zijn met het toepassen van leefbaar loon, zoals Fairphone en Wakuli Coffee. Ze spraken over wat het in de praktijk betekent om een leefbaar loon en leefbaar inkomen te betalen.

Langere termijn engagement voor leefbaar loon

Door inflatie en klimaatverandering worden vooral kwetsbaren getroffen, wat het belang van leefbaar loon en leefbaar inkomen alleen maar groter maakt. Lange termijn engagement is van groot belang en het platform blijft daarom druk uitoefenen.

“Met onze waarden, geld en invloed kunnen we als verantwoordelijke beleggers de nodige veranderingen bevorderen. We doen dat door in te zetten op maatschappelijke impact, door de investeringen die we doen en door onze stem te gebruiken,” zegt Hans Stegeman, hoofdstrateeg Triodos Investment Management.

Over Platform Living Wage Financials

PLWF is sinds de oprichting in 2018 gegroeid naar een samenwerking van 19 financiële instellingen, en representeert samen 6,5 miljoen euro aan activa onder beheer. Aangezien een leefbaar loon een cruciale voorwaarde is bij het uitroeien van armoede, de leden van het platform hun invloed in om bedrijven waarin zij investeren naar een leefbaar loon te leiden in directe activiteiten en activiteiten verder in de ketens.

PLWF is op dit moment betrokken bij 34 beursgenoteerde bedrijven in de kleding- en schoenensector, 12 voedselbedrijven en 6 bedrijven in de voedseldetailhandel. In de toekomst hoopt het platform binnen deze sectoren met meer bedrijven te werken.

In de jaarlijkse rapporten begeleiden en beoordelen we bedrijven over het leefbaar loon in hun directe bedrijfsvoering en toeleveringsketen. Hierdoor voorzien we criteria waarmee bepaald kan worden of bedrijven voorlopers zijn in deze kwestie of nog verder moeten groeien, waardoor bedrijven hopelijk een voorbeeld kunnen nemen aan zij die beter presteren.