Partnernieuws ASN Bank

ASN Bank investeert sinds 1960 in duurzame vooruitgang. Onze missie is om zorg te dragen voor de wereld en de mensen om ons heen. Meer dan 700.000 klanten betalen, sparen, sluiten hypotheken bij ASN Bank en beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. De bank verstrekt ook bank financieringen aan projecten die passen bij haar duurzame missie bijvoorbeeld in opwekking van duurzame energie.

We vinden het belangrijk dat we bijdragen aan een betere wereld. Daarom investeren we niet in projecten die de mens of natuur schade toebrengen. Ons beleid is gebaseerd op de pijlers mensenrechten, biodiversiteit en klimaat.

We hebben drie lange termijn doelen gesteld om invulling te geven aan deze pijlers. Al die doelen willen we in 2030 bereikt hebben. Zo willen we mensenrechten stimuleren door met de kledingbedrijven waarin we beleggen in gesprek te gaan over het betalen van een leefbaar loon. Om bij te dragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem hebben we als eerste financiële instelling ter wereld het doel gesteld om met al onze financieringen en beleggingen klimaatpositief te zijn. Tot slot willen we met onze financieringen en beleggingen netto geen negatieve invloed uitoefenen op biodiversiteit. ASN Bank wil aanjager zijn van duurzaamheid en werkt om meer impact te hebben niet alleen zelf aan deze doelen maar zoekt ook de samenwerking met andere financiële instellingen.

 

 

Website

www.asnbank.nl


Actueel nieuws

Dit is de top 15 van de ASN Bank Wereldprijs 2020

Na een geslaagde online trainingsdag kreeg de top 30 van de ASN Bank Wereldprijs de opdracht om hun businessplan en begroting in te sturen. De jury heeft alle plannen bekeken, beoordeeld en voorzien van feedback. Van alle ...

Lees meer

Onderzoek ASN Bank: Inspanningen kledingbedrijven voor leefbaar loon licht verbeterd, helder beleid in crisistijd noodzakelijk

Een leefbaar loon voor arbeiders in de kledingindustrie is nog steeds niet vanzelfsprekend, terwijl de noodzaak hiertoe groter dan ooit is. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van ASN Bank naar leefbaar loon dat tijdens ...

Lees meer

De top 30 van de ASN Bank Wereldprijs 2020

Het is zover: de top 30 van de ASN Bank Wereldprijs 2020 is bekend! Dit jaar kwamen er 136 aanmeldingen binnen, daarvan zijn er 55 goedgekeurd. Uit de goedgekeurde inzendingen heeft de jury een selectie ...

Lees meer

Onderzoek KPMG: Hoogste waardering ASN Bank door consumenten om klantenservice en maatschappelijke rol

Nederlandse merken hebben tijdens de Corona-lockdown in het algemeen adequaat gereageerd op de snel veranderde klantbehoeftes. Nederlandse consumenten hebben dit gewaardeerd met loyaliteit en geven de bedrijven dan ook een hoog cijfer als het gaat ...

Lees meer

ASN Bank zoekt duurzame ideeën voor ASN Bank Wereldprijs 2020

Een droom, briljant idee of concreet businessplan? Startende ondernemers, met een duurzaam idee voor een toekomstbestendige wereld, kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor dé competitie voor duurzame start-ups in Nederland; de ASN Bank Wereldprijs. ASN ...

Lees meer

 

Meer nieuws vanuit ASN Bank