Partnernieuws ASN Bank

ASN Bank investeert sinds 1960 in duurzame vooruitgang. Onze missie is om zorg te dragen voor de wereld en de mensen om ons heen. Meer dan 700.000 klanten betalen, sparen, sluiten hypotheken bij ASN Bank en beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. De bank verstrekt ook bank financieringen aan projecten die passen bij haar duurzame missie bijvoorbeeld in opwekking van duurzame energie.

We vinden het belangrijk dat we bijdragen aan een betere wereld. Daarom investeren we niet in projecten die de mens of natuur schade toebrengen. Ons beleid is gebaseerd op de pijlers mensenrechten, biodiversiteit en klimaat.

We hebben drie lange termijn doelen gesteld om invulling te geven aan deze pijlers. Al die doelen willen we in 2030 bereikt hebben. Zo willen we mensenrechten stimuleren door met de kledingbedrijven waarin we beleggen in gesprek te gaan over het betalen van een leefbaar loon. Om bij te dragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem hebben we als eerste financiële instelling ter wereld het doel gesteld om met al onze financieringen en beleggingen klimaatpositief te zijn. Tot slot willen we met onze financieringen en beleggingen netto geen negatieve invloed uitoefenen op biodiversiteit. ASN Bank wil aanjager zijn van duurzaamheid en werkt om meer impact te hebben niet alleen zelf aan deze doelen maar zoekt ook de samenwerking met andere financiële instellingen.