De Nederlandse melkveehouderij koopt sinds 1 januari 2015 uitsluitend soja aan met het RTRS-certificaat, jaarlijks zo’n 300.000 ton. Bij de productie van deze soja die voldoet aan de zogenoemde RTRS-criteria, wordt waardevolle natuur behouden en worden mensenrechten gerespecteerd. De sector komt hiermee zijn afspraken na van de in 2011 ondertekende intentieverklaring voor verantwoorde soja. Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en Natuur&Milieu juichen de stap van de Nederlandse zuivelsector van harte toe.

“Door soja te kopen met het RTRS-certificaat draagt de zuivelsector bij aan het voorkomen van ontbossing en de aantasting van leefgebieden van bijzondere diersoorten zoals de jaguar”, zegt Sandra Mulder, internationaal soja-expert van het Wereld Natuur Fonds.

De Nederlandse zuivelsector is hiermee ook internationaal een voorbeeld. “Met deze actie loopt de Nederlandse zuivelsector voorop in de wereld”, aldus Gert van der Bijl, internationaal sojaprogramma coördinator van Solidaridad.

Koeien eten weliswaar voornamelijk gras, maar hun rantsoen bestaat ook uit brokjes krachtvoer die vaak soja bevatten. De sojateelt gaat wereldwijd gepaard met ontbossing, de aantasting van andere bijzondere natuur en onzorgvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast worden lokale boeren van hun land gedreven om plaats te maken voor grootschalige sojaplantages. Om deze problemen tegen te gaan, zijn internationaal criteria voor de productie van verantwoorde soja opgesteld. Dat gebeurt in de zogenaamde Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS).

De Nederlandse zuivelsector realiseert met deze stap een van de duurzaamheidsdoelstellingen die de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland in 2011 formuleerden in het kader van de Duurzame Zuivelketen. Ook komt de sector hiermee zijn afspraken na van de in december 2011 ondertekende intentieverklaring voor verantwoorde soja. De afgelopen jaren is de beschikbaarheid van verantwoorde soja vergroot met steun van de Nederlandse overheid (door het Initiatief Duurzame Handel) en de Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja.

Een andere stap in de verdere verduurzaming van de sector is het stimuleren van de ontwikkeling van alternatieve eiwitbronnen. De zuivelsector heeft de intentie om te participeren in onderzoek naar het telen van Europese soja. De eerste ontwikkelingen hieromtrent zijn positief en proefvelden hebben een goede opbrengst. Vervolgonderzoek is echter noodzakelijk om grootschalige toepassing mogelijk te maken.