Mondiaal FNV en CNV Internationaal hebben op verzoek van de Nederlandse kledingmerken, verenigd in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, het initiatief genomen om de productieketen socialer en duurzamer te maken. Met dit project ondersteunen zij Nederlandse kledingmerken bij het bevorderen van vrijheid van vereniging bij hun toeleveranciers, zodat daar een structurele sociale dialoog op gang komt tussen werkgever en werknemer over arbeidsomstandigheden.

Verbeteren sociale dialoog

Bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) willen de kledingketen verduurzamen. Onderzoek laat zien dat vakbondsvrijheid de meest effectieve manier is om verbeteringen voor werknemers te bereiken, omdat dit hen de mogelijkheid geeft om zelf over hun arbeidsomstandigheden te onderhandelen. Helaas worden op dit moment in veel kledingproducerende landen vakbonden actief geblokkeerd om de rechten van arbeiders te verdedigen. Het is daarom van belang dat er gewerkt wordt aan het organiseren van vakbondsvrijheid.

Veel Nederlandse bedrijven zien dit belang en willen zelf met hun toeleveranciers aan de slag om de sociale dialoog te verbeteren. Binnen het project AMFPLIFY willen ze eraan bijdragen dat werknemers zich mogen organiseren in vakbonden en met hun werkgevers kunnen onderhandelen. Het project betreft een leertraject, waarin de deelnemers in hun eigen keten aan de slag gaan en waar vanuit ieders business-case naar praktische oplossingen wordt gekeken. Daarin willen zij vooral van elkaar leren en zal er veel aandacht zijn voor intervisie.

Vrijheid van vereniging

Sociale dialoog is de sleutel tot het bereiken van fundamentele veranderingen in de arbeidsomstandigheden wereldwijd. Een structureel gesprek tussen werkgever en werknemers over arbeidsomstandigheden is een effectieve manier om problemen op de werkvloer te ondervangen. Dit kan stakingen voorkomen maar ook schrijnende leefomstandigheden voor de werkenden. Bedrijven kunnen op verschillende manieren werken aan vrijheid van vereniging, afhankelijk van hun situatie, toeleveringsproces en relatie met leveranciers. Het kan bijvoorbeeld gaan om het vergroten van kennis of het aanscherpen van beleid.

Via intervisie, kennisuitwisseling, trainingen en coaching in het project AMPLIFY leren en stimuleren de deelnemers elkaar. Het doel is samen het goede gesprek te voeren en te lobbyen voor vrijheid van vereniging, waarbij alle partijen hun belangen verzekerd zien.

Project AMPLIFY is een initiatief vanuit de Nederlandse kledingmerken aangesloten bij het CKT. Mondiaal FNV en CNV Internationaal trekken dit project vanuit hun expertise en ervaring in internationaal vakbondswerk en sociale dialoog.