Producentenorganisatie Stichting UPV Textiel, een initiatief van brancheorganisaties Modint en INretail heeft deze week een collectief van 527 kleding- en textielbedrijven gemeld aan het Ministerie van I&W. Via een gezamenlijke aanpak gaan de deelnemers aan nieuwe wetgeving voldoen die bedrijven sinds 1 juli verantwoordelijk maakt voor de afdankfase van de kleding en textiel die ze in ons land in de handel brengen en verkopen. Samen vertegenwoordigen ze ruim 60% van de totale markt en daarmee is de melding aan het ministerie een belangrijke stap op weg naar het verder verduurzamen van de kleding- en textielsector.

Afdankfase kleding en textiel

Sinds 1 juli geldt nieuwe wetgeving en zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor de afdankfase van kleding en bed-, bad- en huishoudtextiel die zij in ons land in de handel brengen. In 2025 moet 50% van alle afgedankte textiel worden ingezameld en geschikt gemaakt voor hergebruik of recycling. Daarvoor is onder meer een gezamenlijk inzamel-, monitoring- en verslagleggingssysteem nodig dat nu al 527 deelnemers kent. Het collectief vertegenwoordigt 187 miljoen kilo kleding en textiel dat naar verwachting in 2023 in Nederland in de handel wordt gebracht. Op de website van Stichting UPV Textiel staat een lijst van alle deelnemers. Omdat bedrijven zich nog steeds melden, wordt de lijst begin oktober geüpdatet.

Inzamelen, hergebruiken, recyclen

Stichting UPV Textiel neemt veel individuele verplichtingen uit handen van de deelnemers en organiseert het inzamelen, hergebruiken en recyclen van kleding en textiel. Dat gebeurt in samenwerking met gemeenten, kringloopbedrijven, inzamelaars, sorteerders, recyclers en kledingwinkels. De ontwikkeling van consumentengedragscampagnes voor kledinginzameling en het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe duurzamere stoffen zijn ook doelen.

Initiatief INretail en MODINT

Stichting UPV Textiel is een initiatief van brancheorganisaties INretail en MODINT en maakt het voor UPV-plichtige ondernemingen mogelijk om via een gezamenlijke aanpak aan de wet te voldoen en de handen in een te slaan om de textielsector duurzamer te maken. Het past bij het sectordoel van een circulaire en sociaal verantwoorde textielketen. Die ambitie is in 2019 vastgelegd in het sectorplan ‘Op Weg Naar Een Circulaire Textielketen in 2050’. Met de collectieve melding aan het ministerie van I&W is Stichting UPV Textiel de producentenorganisatie geworden voor UPV Textiel.