Vandaag op vijfde verjaardag van de SDG’s zijn de Nederlandse ‘SDG Mission Control Centers’ gelanceerd. Dit is een initiatief van Stichting SCO van Ruud Koornstra (Nationale Energiecommissaris) en Data for Good van Kelly Ruigrok (tevens founder van GSES System). Het initiatief moet bedrijven en overheden stimuleren om juiste keuzes te maken op gebied van beleid en economie. Daarnaast geven online dashboards een accurate dwarsdoorsnede van de actuele stand van zaken binnen de energie- en grondstoffen transitie.

Net als bij militaire missies en grote historische operaties, de eerste man op de maan, is een ‘mission control’ noodzakelijk. Een plek waar alle informatie bij elkaar komt over en wordt gedistribueerd aan de noodzakelijke partijen. In het geval van SCO & Data For Good gaat deze informatie over de energie- en grondstoffen transitie. Een centrum waar scenario’s en plannen continu worden getoetst op effectiviteit en waar nodig bijgestuurd.

De fysieke SDG Mission Control Centers in Nederland zullen zich vooralsnog vestigen op twee locaties: In Arnhem, op het oude Akzo terrein langs de Rijn (IPKW). Hier worden de afdelingen Analyse en Intelligence gehuisvest. En in Den Haag, hier komt de publieke Control Room, aanvullende kantoren en tv-studio.

De SDG Mission Control Centers worden begeleid door Karin van IJsselmuide, landelijk Coördinator SDG 12 en Ruud Koornstra landelijk coördinator SDG7.

De taken van Mission Control Nederland SDG omvat 3 specifieke zaken:

1. Het beschikbaar stellen van een openbaar, onafhankelijk en integraal beeld van Nederland met betrekking op het realiseren van de SDG missies en doelstellingen.

2. Het creëren van een centrum voor strategische scenario analyse, (bij)sturing en vernieuwing: Een onafhankelijke locatie voor het toetsen van verschillende scenario’s, initiatieven, projecten en programma’s die bijdragen aan het realiseren van de missie. En daarnaast direct reageren op ‘fake news met betrekking tot de energietransitie en grondstoffen transitie aangezien “verwarring” vaak de grootste tegenstander is van “vernieuwing”.

3. Het bieden van concrete hulp en interventie bij bottlenecks.

Iedereen heeft een Missie

Bij deze missie heeft iedereen een taak; de burger, de kamerleden, staatssecretarissen, ministers, bedrijven en directeuren enzovoorts. Vanaf 25 September 2020 ontvangt iedereen in Nederland een oproep om actief mee te helpen aan de missies: Schone en betaalbare energie voor iedereen in 2030, en verantwoordelijke productie en consumptie in 2030!

Claim je missie op SDG 7 of SDG 12 of meldt je aan voor Worlds Mission Control via Data for Good: 

https://missioncontrolsdg7.data-for-good.com

https://missioncontrolsdg12.data-for-good.com