Projectleider Circulaire Economie

 • Dienstverband
 • Den Bosch

Provincie Noord-Brabant

De transitie naar een circulaire economie is een ambitieuze opgave. Het team Circulaire Economie heeft als belangrijkste taak om samenwerkingsverbanden te vormen, het liefst triple helix, de opgaven te agenderen en initiatiefnemers te faciliteren middels het creëren van goede randvoorwaarden om de opgaven te versnellen.

Wat ga je doen?

De projectleider Circulaire Economie (CE) zal breed ingezet worden voor generieke activiteiten die bijdragen aan brede CE-opgaven waaronder het smeden van allianties die leiden tot samenwerkingsverbanden en het aansturen van uitvoeringsprojecten. Daarnaast houdt de projectleider CE zich binnen het team specifiek zich bezig met de thema’s kunststoffen en consumptiegoederen. Je bent een zelfstandig werkende projectleider met een ondernemende instelling die bekend is met het provinciaal instrumentarium en die ruime ervaring heeft in of met het bedrijfsleven. Je vindt het fijn om van buiten naar binnen te werken en bent een echte verbinder. Je bent praktisch en oplossend ingesteld. Je hebt het vermogen om andere partijen mee te krijgen en te laten werken aan ons gemeenschappelijke doel. Je bent de senior van ons team, je bent een aanspreekpunt, coach en helpt andere teamleden om ingewikkelde zaken verder te brengen. Inhoudelijk ben je een vraagbaken voor de andere teamleden.

Je gaat samen met collega’s binnen je team, binnen de provincie en met allerlei stakeholders zoals bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden werken aan de reductie van  grondstoffen en materialen in de productieketen. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Inhoudelijk en beleidsmatig schakelen op Rijks- en interprovinciaal niveau;
 • Verkennen van Europese samenwerking en projectvorming op basis van Europese fondsen;
 • Begeleiden van circulaire businesscases en adviseren in nieuwe verdienmodellen;
 • Het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsrelaties met betrokken partijen;
 • Het opzetten en uit laten voeren van projecten inclusief financiering hiervoor organiseren;
 • Goed opdrachtgeverschap aan adviesbureau’s en/of extern betrokkenen;
 • Inhoudelijke sparringspartner voor de teamleden;
 • Bestuurlijk adviseren middels goede GS-dossiers en annotaties;
 • Een bijdrage leveren aan de nieuw te ontwikkelen uitvoeringsagenda’s.

Zo lever jij jouw bijdrage aan Brabant!

Wie wil op het snijvlak van Duurzaamheid, Milieu, Energie en Circulariteit de uitdaging aangaan om mee te werken aan de transitie naar een circulaire economie binnen de provincie Noord-Brabant? Het team Circulaire Economie werkt langs de vijf transitiethema’s Bouw en Infra, Landbouw en Voedsel, Maakindustrie, Consumptiegoederen en Kunststoffen aan een circulaire economie. Dit doen we aan de hand van de in de Uitvoeringsagenda CE opgenomen activiteiten met meetbare en haalbare doelen.

De thema’s Consumptiegoederen en Kunststoffen zijn ook opgenomen in het recent vastgestelde Beleidskader Milieu 2030. De bijbehorende Uitvoeringsagenda Milieu 2023 is momenteel in procedure.

De thema’s Kunststoffen en Consumptiegoederen omvatten een breed scala aan producten, materialen en grondstoffen, waarin vele bedrijven en bedrijfsketens maar ook gemeenten en non-profit organisaties actief zijn. Deze thema’s liggen bovendien dicht bij de belevingswereld van mensen in de Brabantse samenleving. Dat maakt dat een volledig circulaire en duurzame samenleving voor deze thema’s niet bereikt kan worden zonder zowel bedrijven, gemeenten en andere organisaties als consumenten te betrekken bij de transitie. Bedrijven, gemeenten en consumenten zijn uiteindelijk degene die het moeten uitvoeren. Binnen de beleidsplannen van de provincie wordt het belang van gedragsbeïnvloeding van de burger van Brabant op deze transitie nog eens benadrukt.

Met wie werk je samen?

Je werkt binnen het programma Milieu & Energie en Circulaire Economie samen met o.a. collega’s uit team CE maar ook met collega’s uit andere programma’s. Ook vele externe partijen ga je leren kennen. We zijn op gezette tijden samen op kantoor maar ook is er ruimte om thuis te werken.

Meer informatie/solliciteren: werkenvoor.brabant.nl.