Nederlanders willen een eerlijke prijs voor koffie-, bananen-, en cacaoboeren, zodat zij meer kunnen investeren in duurzame oplossingen. Dit blijkt uit consumentenonderzoek van Solidaridad over prijsverdeling in productieketens. Solidaridad stelt dat met een eerlijke prijsverdeling de planeet en maatschappij niet hoeven te lijden onder onze boodschappen.

Zelf de prijs verdelen

Cacaoboeren krijgen nu slechts 7% van de prijs die in de winkel voor een reep chocolade betaald wordt. De handelaar krijgt 14% en het merk en de supermarkt krijgen veruit het grootste deel met respectievelijk 35 en 44%. Deelnemers werd gevraagd om naar eigen inzicht een verdeling van de prijs te maken.

Een reep chocola voor 13 cent

Het onderzoek ging op 29 november, Black Friday, van start in de Goedkoopste Winkel van Nederland. Hier konden consumenten koffie, bananen en chocolade kopen tegen bodemprijzen. De prijzen waren gelijk aan wat de bananen-, cacao- en koffieboeren krijgen voor hun producten. Zo kostte een reep chocola slechts 13 cent. Hiermee wilde Solidaridad winkelend Nederland bewust maken van de huidige  prijsverdeling. Consumenten konden in de winkel aan het onderzoek deelnemen of online tot en met 15 december.

Betere prijs voor de boer

Uit het onderzoek van Solidaridad blijkt dat de consument de prijzen anders zou verdelen. Voor een reep chocolade gunt Nederland bijvoorbeeld 31% van de prijs aan de boer in plaats van 7%. Dat is ruim vier keer zoveel. Nederlanders gunnen de handel, het merk en de supermarkt ieder 15% van de prijs en willen 24% van de prijs investeren in de planeet. Met andere woorden: Nederland wil een betere prijs voor koffie-, banaan- en cacaoboeren, zodat zij kunnen investeren in duurzame oplossingen. Een van de deelnemers van het onderzoek ziet het nut van een betere verdeling in: “Ik zie het veel liever verdeeld – dat de boer meer geld krijgt. En dat hij met dat geld kan zorgen dat duurzame productiemethoden gebruikt worden.”

Verborgen kosten

Ook Heske Verburg, directeur van Solidaridad, ziet kansen als de prijs in de keten van boer tot supermarkt beter wordt verdeeld: “Als boeren een hogere prijs krijgen voor hun product, hoeven ze niet meer in armoede te leven, kunnen ze investeren in duurzame productie en zorgen dat hun grond meer opbrengt. Zo zorgen we er bovendien voor dat bossen geen plaats hoeven te maken voor nieuwe landbouwgrond.”

De huidige prijsverdeling gaat ten koste van de maatschappij en de planeet. Daar komt bij dat niet alle kosten bij de prijs zijn inbegrepen, omdat er veel verborgen kosten zijn. Zo kunnen de meeste cacaoboeren niet rondkomen van wat ze verdienen. In Ivoorkust, de grootste cacaoproducent ter wereld, leeft driekwart van de boeren in armoede. Daarnaast vervuilen de bestrijdingsmiddelen die ze gebruiken de bodem en het water en wordt bos gekapt voor de teelt van cacao en andere gewassen.

Solidaridad wil winst voor iedereen

Deze wens van de consument sluit aan bij de werkwijze en doelstellingen van Solidaridad, dat al vijftig jaar de transitie naar duurzame productie en consumptie stimuleert. Heske Verburg: “Solidaridad wil een wereld waarin alles wordt gemaakt en verkocht met respect voor mens en milieu. Waar je weekendboodschappen kan inslaan zonder na te hoeven denken over keurmerken, milieuvervuiling of mensenrechten.”