Fairtrade Nederland roept de komende week op tot bewustwording voor het feit dat het betalen van een eerlijke prijs aan boeren in Azië, Afrika en Latijns-Amerika een absolute must is in de strijd tegen klimaatverandering.

Fairtrade staat voor een eerlijke prijs voor boeren en werknemers in Afrika. Latijns-Amerika en Azië. Minder bekend is dat een eerlijke prijs nauw verband houdt met het klimaat.

Extreme armoede is de hoofdoorzaak voor grote problemen zoals kinderarbeid, uitbuiting en ontbossing. Een goed product verdient een eerlijke prijs, maar kleinschalige boeren en werknemers op plantages krijgen slecht betaald voor het werk wat zij doen. Als ze niet genoeg geld krijgen voor hun product, wordt het moeilijk om tijdens het maken van deze producten rekening te houden met de natuur.

Bewustwording van consumenten

Een eerlijke prijs is nodig om te kunnen voorzien in basisbehoeften zoals eten, kleding, school en huisvesting. Maar bovendien om te kunnen investeren in duurzame landbouwmethoden waardoor boeren geen schadelijke bestrijdingsmiddelen meer hoeven te gebruiken en aandacht kunnen besteden aan het behoud van bossen. Dus als ze een eerlijke prijs krijgen, zijn zij beter in staat om de aarde gezond te helpen houden en kunnen ze er bovendien voor zorgen dat zij ook in de toekomst nog kunnen produceren.

Tijdens de komende Fairtrade Week maakt Fairtrade Nederland consumenten bewust van het betalen van een eerlijke prijs aan boeren in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en hoe dit ook ten goede komt aan het klimaat. Daarnaast worden zij aangemoedigd om Fairtrade gecertificeerde producten te kopen om zo hun steentje bij de dragen aan een wereld die eerlijk is voor mens en milieu.

Minimumprijs & niet-onderhandelbare premie

Het Fairtrade label op de verpakking laat zien dat de leverancier:

  • Een Fairtrade minimumprijs betaalt, waarmee de boer de kosten van de duurzame productie kan dekken. De minimumprijs dient als vangnet en moet voorkomen dat de boer verlies maakt als de marktprijs van een product daalt. Is de marktprijs hoger, dan volgt de minimumprijs gewoon de markt.
  • Een niet onderhandelbare premie heeft betaald aan de coöperatie waar de boer lid van is. Zij beslissen samen (democratisch), hoe de premie wordt besteed. Zo investeren boerencoöperaties de premie in het bouwen van een school, gezondheidszorg, milieuprojecten of bijvoorbeeld in het aanschaffen van machines. Alle investeringen dragen bij aan de ontwikkeling van de coöperatie én de gemeenschap. Bij Fairtrade plantages gaat de verdeling van de premie een klein beetje anders. Op Fairtrade plantages beslist het Fairtrade Premium Committee, dat bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de werknemers als het management, over de besteding van de premie.

Over de Fairtrade Week

Tijdens de najaarseditie van de Fairtrade Week (28 oktober-5 november) vraagt Fairtrade Nederland meer aandacht voor Fairtrade producten om zo het volume te verhogen ten gunste van de boeren. Met diverse acties bij retailers worden consumenten gestimuleerd om vaker voor Fairtrade producten te kiezen. De campagne wordt ondersteund met een online actiefolder, magazine, social media, influencers, radiospots en podcasts. Ook organiseren vrijwilligers door het hele land activiteiten rond de Fairtrade Week.

Meer info: Fairtrade Week