Op 4 februari jl. sprak Minister Ploumen met de directeur en de bestuursvoorzitter van Bettercoal. Doel
van het gesprek was een nadere kennismaking met ‘Bettercoal’ en een gedachtewisseling over de wijze waarop de in Nederland actieve energiebedrijven hun ketenverantwoordelijkheid kunnen invullen via Bettercoal. Het succes van het convenant dat de minister met de energiebedrijven wil gaan sluiten over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de steenkoolketen, wordt volgens de energiebedrijven immers voor een groot deel bepaald door wat Bettercoal kan leveren op dit vlak.

Lees hier de brief (pdf)