Op 28 januari stond in dagblad de Tubantia een artikel over zonnepanelen op bedrijfsdaken. Er werd gesteld dat slechts 5% van alle bedrijfsdaken benut wordt voor zonnepanelen. Een mooie kans voor bedrijven om duurzame energie op te wekken. Maar er zijn wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de cijfers die genoemd worden.

Dat slechts een klein deel van de daken wordt benut, klopt wel. Maar de achterliggende suggestie dat dit 100% zou kunnen zijn, is niet correct. Er zijn veel factoren van invloed op de geschiktheid van daken voor zonnepanelen. Ten eerste valt al een groot deel van het dakoppervlak af door schoorstenen, lichtkoepels, leidingen en andere onderdelen op daken. Daarnaast hebben daken niet altijd voldoende draagkracht om zonnepanelen te dragen, opvallend vaak zijn dit relatief jonge daken. Ook de verzekeraars spelen een rol. Ze zien allerlei risico’s, deel doordat ze weinig ervaring met de materie hebben. Het komt voor dat zij de installatie van zonnepanelen dan tegenhouden.’

Er is zeker een groot potentieel voor zon op daken van bedrijven. Er is echter een onterechte claim dat zon op dak zo veel potentieel heeft dat het andere vormen van hernieuwbare opwekking, zoals zon op landbouwgrond, kan vervangen. Dat berust op een misverstand. Als we de energietransitie willen doorzetten, moeten we de combinatie van verschillende soorten zonopwekking, samen met energie uit wind en andere vormen, blijven combineren en creatief zijn. Zo worden steeds meer parkeerplaatsen overdekt met zonnepanelen en worden de mogelijkheden voor zonnevelden onder windmolens onderzocht.

Michel Arninkhof, bestuurslid koepelorganisatie Holland Solar en Manager Afdeling Zonne-energie bij Pure Energie