Meer inzicht in verduurzaming toeleveringsketen door blockchain

De Rabobank heeft een project afgerond dat meer inzicht geeft in de verduurzaming van wereldwijde toeleveringsketens. Trado, een model gebaseerd op blockchain en andere technologieën voor het delen van gegevens, is ontwikkeld op initiatief van het Cambridge Institute for Sustainable Leadership (CISL). Partijen als Sainsbury’s, BNP Paribas, Unilever, Barclays, Standard Chartered en Rabobank werkten daarin samen.

Trado maakt een duurzame ‘data-for-benefits’-swap mogelijk tussen een koper en een verkoper in de keten. Het model is getest met kleine theeboeren in Malawi die een financiële stimulans kregen in ruil voor het invoeren van sociale of ecologische gegevens in de blockchain. Ketenpartijen krijgen daardoor inzicht in betrokkenheid van de producent bij ontbossing, landbeheer, biodiversiteit, sociaal-economische ontwikkeling of geverifieerde distributie en hebben daarmee betrouwbare gegevens over duurzaamheidseigenschappen van het product. Producenten in de eerste schakel van de keten ontvangen beloning voor de informatie over de wijze waarop zij produceren.

Michiel Teunissen, hoofd Innovation Trade Commodity Finance (TCF) van de Rabobank: “Trado laat zien hoe gegevens over traceerbaarheid en duurzaamheid kunnen worden vertaald in reële impact op het niveau van kleine boeren, waardoor ze worden gemotiveerd om duurzamer te produceren. Dat is de sleutel om ketens te verduurzamen.”

Naar schatting zijn er ongeveer 500 miljoen kleine boeren die 80 procent van het voedsel produceren dat in ontwikkelingslanden wordt geconsumeerd. De meerderheid daarvan bevindt zich in de minst ontwikkelde landen waar de kosten hoog zijn. Veel grote bedrijven erkennen het belang van deze producenten voor hun toeleveringsketens.
Het model wordt nu verder doorontwikkeld om op grotere schaal te kunnen worden toegepast.