Het Rotterdamse familiebedrijf Verstegen Spices & Sauces haalt sinds 1886 kruiden en specerijen uit verschillende landen over de hele wereld. Daar mag geen snufje kinderarbeid bij zitten. Met steun van het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) doet het er alles aan om dat risico uit te bannen. Een gesprek met Marianne van Keep, directeur Duurzaamheid en Inkoop. 

“Een eerste stap is toe te geven dat je het niet zeker weet. Vervolgens doe je je stinkende best om het te onderzoeken. Want kinderarbeid verdwijnt niet door het dood te zwijgen.”

Risico’s bij seizoenarbeid

De producten van Verstegen komen vooral van kleinere boeren. “Wat kan gebeuren, is dat de kinderen van deze boeren in de drukke oogsttijd meehelpen”, zegt Marianne van Keep. “Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Tenzij ze hun kinderen hierdoor niet naar school laten gaan. Dat zie je vooral bij seizoenarbeid.”

In de productieketens van Verstegen komt nauwelijks seizoenarbeid voor. Toch wilde Van Keep goed laten uitzoeken of er echt geen kinderhanden aan te pas komen.

Waar is het risico op kinderarbeid het grootst?

“Met financiële steun van het FBK hebben we een theoretische risicoanalyse laten uitvoeren op al onze producten uit de verschillende landen: de product-landcombinaties. Vervolgens hebben we ter plekke onderzoek laten doen. Waar zijn het risico en onze impact het grootst? Het ging om pilots in Turkije, India en Guatemala.”

Gezamenlijk en regionaal aanpakken

Tot grote opluchting van Van Keep stelden de onderzoekers in geen van de pilots kinderarbeid vast. Maar uit de analyse kwamen wel andere product-landcombinaties naar voren met risico op seizoenarbeid.

“Het gaat vaak om rondtrekkende gemeenschappen die allerlei gewassen oogsten. Je moet dit regionaal aanpakken. In het Midden-Oosten pakken we dit binnen de sector internationaal op met het Sustainable Spice Initiative (SSI).” Dit is een initiatief van een internationale groep van bedrijven die actief zijn in de specerijen- en kruidensector, en ngo’s. Het doel van SSI is het creëren van een volledig duurzame specerijproductie en -handel.
“In Zuid-Amerika doen we dat met onze leveranciers. Daar ben ik heel blij mee.” aldus Van Keep.

Bewustwording en transparantie in de keten

De pilots en het vervolgonderzoek zorgden voor extra bewustwording bij Verstegen. “Zo ontdekten we een risico bij een van onze leveranciers. Die onderneemt echt verantwoord, maar koopt soms producten op een markt waar kinderarbeid niet uit te sluiten is. Dan zie je hoe belangrijk transparantie in de keten is. Het liefst leren we al onze boeren kennen. Dan kun je veel makkelijker vertrouwen winnen, kennis uitwisselen en bijdragen aan hun ondernemerschap.”

“Kinderarbeid verdwijnt niet door het dood te zwijgen”

Van Keep ziet dat veel bedrijven het eng vinden om uit te zoeken of bij hun producten sprake is van kinderarbeid. “Een eerste stap is toe te geven dat je het niet zeker weet. Vervolgens doe je je stinkende best om het te onderzoeken. Want kinderarbeid verdwijnt niet door het dood te zwijgen.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van RVO.nl