Milieudefensie stelt een ultimatum aan vervuilers: klimaatplannen in drie maanden of een proces. Deze actie laat zien dat er behoefte is aan ambitieuzer overheidsbeleid.

Een aantal bedrijven dat de brief kreeg van Milieudefensie is aangesloten bij MVO Nederland om via verschillende innovatieprojecten te werken aan de verduurzaming van (onderdelen) van hun bedrijf. Zoals het toepassen van de Science Based Targets zodat je conform de doelstellingen van het Parijs akkoord aan je klimaatdoelen werkt.

Ondernemers in ons netwerk nemen hun verantwoordelijkheid en laten zien dat het kan. Wind- en zonne-energie zijn inmiddels rendabel en niet meer afhankelijk van subsidie. Ondernemers tonen aan dat het loont om afval om te zetten in nieuwe grondstoffen. Daadkracht is nodig. Niet volgend jaar, maar nu.

En er is een stevig overheidsbeleid nodig. We zien mooie ambities van ons nieuwe kabinet, maar we zijn erg nieuwsgierig naar de uitwerking daarvan. Hoe wordt er gemonitord en gehandhaafd? Gaat de vervuiler betalen?

Een actie als deze van Milieudefensie geeft aan dat de maatschappij behoefte heeft aan ambitieuzer beleid op dat vlak, zodat we als hele samenleving sneller naar die duurzame economie bewegen. Het wordt tijd dat alle bedrijven en ook de overheid daar gehoor aan geven.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder, MVO Nederland