Het initiatief duurzame handel is gestart met programma’s voor duurzame productie van cacao, thee, tropisch hardhout, soja, natuursteen en toerisme in ontwikkelingslanden. Daardoor wordt het milieu ontzien, wordt de productie verhoogd en krijgen boeren in ontwikkelingslanden betere prijzen en arbeiders een beter salaris. Het is een voorbeeld van samenwerking tussen de publieke en private sector om het voedsel- en grondstoffenprobleem in de wereld op een duurzame wijze op te lossen en tegelijk de armoede te verminderen. Het initiatief krijgt een jaarlijkse bijdrage van de Nederlandse regering van 6 miljoen Euro.

Koenders zal bekijken of het mogelijk is om het initiatief uit te breiden naar nieuwe sectoren zoals katoen en kweekvis. Koenders kon op dit moment niet meer geld toezeggen voor de komende vier jaar, omdat hij alleen al dit jaar ruim een half miljard moet bezuinigen op zijn begroting. Maar Koenders is vastbesloten om zo snel mogelijk meer samen te werken met het Nederlandse bedrijfsleven om duurzame economische groei in ontwikkelingslanden te bevorderen. De eerste resultaten van het intiatief duurzame handel op het gebied van cacao zijn veelbelovend.