Bedrijven zijn onvoldoende voorbereid op de gevolgen van de klimaatmaatregelen. Margedruk door hogere (emissie)kosten en een stortvloed aan regels zijn voor veel bedrijven een directe bedreiging. Complete ondernemingen (of onderdelen ervan) kunnen hun volledige waarde verliezen. Tot 2030 moet het bedrijfsleven wereldwijd 2,5 biljoen dollar neertellen om te voldoen aan de intensievere klimaatregulering. Sectoren die het hardst worden getroffen zijn energie, staal en lucht- en zeevervoer. Dat stelt de researchafdeling van de Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld.

Euler Hermes verwacht dat de klimaattop in Madrid (COP25) leidt tot een forse aanscherping van klimaatregelen. Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties moeten de inspanningen met een factor vijf worden opgevoerd. De intensievere klimaatregulering verlangt de komende tien jaar van de energiesector een investering van 900 miljard dollar, van de staalsector 300 miljard dollar en van luchtverkeer en zeetransport 55 miljard dollar, zo stelt de kredietverzekeraar.

Bedrijven onvoldoende voorbereid

Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting Euler Hermes Nederland verbaast zich over de gelatenheid waarmee bedrijven het onheil op zich af laten komen. “Het gaat de complete wereldeconomie intens raken. Onze researchafdeling heeft de impact per sector berekend. Daarbij hebben we de belangrijkste maatregelen in vier categorieën opgedeeld: de CO2-beprijzing, energiemix en efficiency, transport- en mobiliteitsregels, en branche-specifieke belastingen, boetes en heffingen.” Het zijn vooral industriële bedrijven die volgens Geeroms hun borst nat kunnen maken. Hij verwijst als voorbeeld naar de auto-industrie om aan te geven dat een sector door klimaatregels volledig op zijn kop kan komen te staan.

Geeroms omschrijft de vergaande impact van klimaatregels. “Het directe effect is een lagere brutomarge als gevolg van stijgende emissiekosten. Ook zijn er forse investeringen nodig. Bedrijven moeten hun machines aanpassen of vervangen. Verder moeten transport en opslag worden aangepakt. Op vele fronten zijn extra investeringen nodig. De operationele winstgevendheid komt stevig onder druk te staan.”

Over de kop

Dat bedrijven door de klimaatregels over de kop kunnen gaan, is voor Geeroms geen vraag. “Door de extra investeringen vermindert de solvabiliteit. Dan komt het moment dichterbij dat financiers de kraan dichtdraaien. Vooral industriële bedrijven met hoge vaste kosten die onvoldoende flexibel kunnen inspelen op de regeldruk krijgen het moeilijk. Zeker als ze geen stevige financiële buffer hebben.”

Vier jaar na de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs blijven emissiereducties ver onder de gestelde doelen. Euler Hermes verwacht dat de klimaattop in Madrid als een katalysator zal werken om klimaatregelen versneld aan te scherpen. Geeroms: “Bedrijven zijn volstrekt niet voorbereid op de golf aan regels die op hen afkomt.”