Kinderarbeid vraagt om een serieuze aanpak vinden vele organisaties

Vandaag vindt in de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst over Kinderarbeid plaats. Op de agenda staat het Wetsvoorstel Kuiken Zorgplicht Kinderarbeid, dat nu in de Eerste Kamer wordt behandeld. In januari 2017 stemde de Tweede Kamer voor deze wet. Het is echter onzeker of de wet door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Na meerdere vragenrondes in de Eerste Kamer is het vandaag de beurt aan externe organisaties om hun standpunt toe te lichten.

Maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, wetenschap, overheid en adviesorganen zijn uitgenodigd om met de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking in gesprek te gaan.

Een belangrijke vraag in de discussie over de initiatiefwet is of het bedrijfsleven niet te veel wordt belast. Nee, vindt Tony’s Chocolonely, de Amsterdamse social enterprise die strijdt voor een slaafvrije chocolade-industrie. Tony’s Chocolonely steunt de initiatiewet en is uitgenodigd in Den Haag om haar standpunt in te brengen. Niet alleen Tony’s Chocolonely is voor een wettelijk kader zorgplicht kinderarbeid. Tweeëntwintig bedrijven waaronder Barry Callebaut, Cargill Cocoa & Chocolate, Rabobank, ASN Bank, Arte Natuursteenbewerking, Fairphone en Heineken stuurden op initiatief van Tony’s Chocolonely een brief naar de Eerste Kamer. Het is tijd om kinderarbeid serieus aan te pakken.

Het feit dat kinderarbeid nog zoveel voorkomt is een systeemfout. In VN-verband is in de Sustainable Development Goals afgesproken dat er in 2025 een einde moet zijn gekomen aan alle vormen van kinderarbeid in de wereld. Willen we deze doelstelling realiseren dan is er naast vrijwillige initiatieven en zelfregulering meer nodig. Wetgeving bevordert transparantie en versnelt gerichte acties van bedrijven om kinderarbeid in hun keten serieus aan te pakken. Een wettelijk kader geeft duidelijkheid over de norm en regels waaraan moet worden voldaan en maakt het aanpakken van kinderarbeid bespreekbaar.

De lat moet omhoog. De norm voor alle producten en diensten op de Nederlandse markt zou moeten zijn 100% kinderarbeidvrij. De Nederlandse overheid bepaalt die norm.

 

Share Button