De belangrijkste spelers in de sojaketen hebben zich achter de oproep tot het vergroten van het Europese marktaandeel voor verantwoorde soja geschaard. Tijdens de tiende jaarvergadering van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) op woensdag in Brussel, lanceerde RTRS ook een nieuw online instrument dat waardevolle natuurgebieden in kaart brengt om ontbossing te voorkomen.

 

Een brede groep van stakeholders – waaronder sojaproducenten uit Zuid-Amerika, India, Canada en de VS, handelaren, supermarktketens, levensmiddelenfabrikanten en NGO’s – onderschreef tijdens de conferentie het doel van RTRS om van 1,3 miljoen ton in 2014 naar 10 miljoen ton verantwoorde soja in 2017 te groeien.

 

In kaart brengen van waardevolle natuur

Tijdens de conferentie in Brussel lanceerde RTRS een online instrument dat helpt bij het identificeren van gebieden met waardevolle natuur (‘High Conservation Value Areas’) om sojaproductie in deze gebieden te voorkomen. RTRS heeft het instrument al voor Paraguay en Brazilië ingezet en zal het ook voor Argentinië gaan ontwikkelen. Het bijbehorende handboek voor verantwoorde groei van het soja-areaal helpt om vooraf de risico’s voor de ecosystemen in verschillende gebieden te beoordelen. Doel is om de negatieve gevolgen van de groeiende sojateelt te voorkomen. Verschillende maatschappelijke organisaties die op de conferentie aanwezig waren, zoals WWF, Greenpeace en NGO’s uit Latijns Amerika, benadrukten het belang van RTRS als instrument om de grens tussen landbouw en natuur te monitoren. Maar er is meer nodig, stelden ze.

 

Agustín Mascotena, algemeen directeur van RTRS, benadrukt het belang van het nieuwe systeem: “We moeten kunnen garanderen dat de groei van de sojateelt niet ten koste gaat van bossen en andere waardevolle natuur. Om dit te bereiken moeten we samenwerken met partners in het veld, maar ook met andere partijen in de sojaketen. Bedrijven vormen een belangrijke stuwende kracht om ervoor te zorgen dat de soja die op de markt komt geen schade aan de natuur aanricht. Dit lukt alleen als partijen uit verschillende sectoren nauwer samenwerken.”

 

Vraag en aanbod stimuleren

De tiende jaarvergadering van RTRS maakte duidelijk dat het doel om ontbossing te stoppen en het marktaandeel van verantwoorde soja te laten groeien, op brede steun van de deelnemers kan rekenen, stelt Olaf Brugman, president van RTRS. “Deze betrokkenheid moet nu worden omgezet in daden. Alleen als we de handen ineen slaan zullen we erin slagen om de vraag en aanbod van verantwoorde soja te laten groeien en ontbossing daadwerkelijk uit de sojaketen te verwijderen.”

 

Steun voor verantwoorde sojaketen

Twee internationale bedrijven namen de uitdaging aan. Levensmiddelenfabrikant Unilever en supermarktketen Koninklijke Ahold lanceerden namens de Consumer Goods Forum (CGF, het wereldwijde netwerk voor de consumentengoederenindustrie) een oproep om verantwoorde sojaketens te ondersteunen. Beide bedrijven verwezen naar RTRS als een van de meest betrouwbare manieren om verantwoorde soja te verkrijgen en om nul procent ontbossing te bereiken.

 

“Soja is een verborgen ingrediënt. Het is daarom moeilijk of zelfs onmogelijk om de herkomst van soja te traceren”, zegt Hugo Byrns, vice-president Productintegriteit bij Koninklijke Ahold en lid van de Retailers’ Soy Group. “We kunnen de sojaketen alleen veranderen wanneer alle levensmiddelenproducenten en retailers voor verantwoorde soja kiezen. Alleen dan bereiken we de kritische massa die nodig is om gecertificeerde soja met name in Europa op de markt te krijgen als grondstof voor diervoeders.”

 

Sheila Redzepi, vice-president voor ‘Global Advocacy & Sustainability Strategy’ bij Unilever, benadrukt de noodzaak om bossen te beschermen. “Er is zeker vooruitgang, maar om onze doelstellingen tegen ontbossing en voor duurzame landbouw op grote schaal te bereiken, moeten we verder kijken dan enkel onze eigen bedrijfsvoering. Bij CGF maken we ons ervoor sterk dat eindgebruikers van soja zich verenigen. Binnen Unilever bijvoorbeeld zijn we transparant over de herkomst van de Braziliaanse soja die we gebruiken. We nodigen leden van CGF en gebruikers van sojameel uit om samen met ons en de producenten van RTRS gecertificeerde soja samen te werken. Alleen dan bereiken we de omvang die nodig is.”