End 2021 kondigden coöperaties Agrifirm en FrieslandCampina aan om stappen te zetten voor meer garanties dat de soja voor veevoer uit ontbossingsvrije gebieden komt. Beide Nederlandse coöperaties werken hierop samen omdat ze geloven dat deze ontwikkeling naar een onafhankelijk gecontroleerde en fysiek gesloten sojaketen sneller moet en kan. Het resultaat: de eerste scheepsladingen zijn geleverd. Eenvoudig was het echter niet.

Fysieke gesloten sojaketen

Alle sojaproducten in het krachtvoer die de melkveehouders van Agrifirm en FrieslandCampina gebruiken zijn RTRS*-gecertificeerd. Hierbij wordt aan de wereldwijde normen voldaan voor de verantwoorde productie, verwerking en handel in soja. Bovenop de huidige RTRS-certificering zoeken beide coöperaties samen naar meer garanties. Bij het vervoeren van de soja – van kleine en grote landbouwbedrijven en sojaleveranciers – kunnen verschillende ladingen samenkomen. Daardoor is het minder duidelijk of 100% van de soja die uiteindelijk in Nederland aankomt voldoet aan de aanvullende eisen en extra garanties. “Dat kan ook 99,5% zijn. Of wellicht 99,9%. Maar wij willen toewerken naar standaard 100% zekerheid. Dat vraagt om garanties dat de verschillende soja-ladingen echt fysiek gescheiden blijven en dat dit proces ook goed gemonitord wordt. Zo zijn er nog meer implicaties en dat onderzoeken we in deze pilot met een onafhankelijke gecontroleerd en fysiek gesloten sojaketen”, vertelt Guus van Laarhoven, Regenerative Agriculture Lead bij Royal FrieslandCampina.

*Round Table on Responsible Soy

Huidige  RTRS-certificering sojaketen (GMP+ scope responsible dairy feed):

MS-J027-0622NL_Soja-keten-in-beeld-RTRS_2500x521_v3.jpg

Pilot met onafhankelijk gecontroleerde en fysiek gesloten sojaketen:

MS-J027-0622NL_Soja-keten-in-beeld_2500x521_v2.jpg

Ruud Tijssens, Group Director Public & Cooperative Affairs bij Royal Agrifirm Group, vult aan: “Toen we van start gingen was de ambitie om samen te werken met enkele grote soja-coöperaties in Zuid-Amerika, die aantoonbaar al jaren verbouwen in dezelfde gebieden. Waarvan we onder meer met satellietbeelden en onafhankelijke controleurs weten: het landschap of de bossen zijn hier niet recent aangepast naar landbouwgrond voor soja. Vervolgens ging het ons erom dat we de ladingen ook fysiek gescheiden konden houden. Dat bleek niet eenvoudig. Dan zijn er op zo’n moment minder garanties voor een transparantere en traceerbare sojastroom. Dat betekent veel uitzoekwerk en zoeken naar alternatieven. Deze pilot is daar het resultaat van.”

Heldere definities

Op dit moment werken Agrifirm en FrieslandCampina aan heldere definities, zodat een raamwerk ontstaat voor een onafhankelijk gecontroleerde en fysiek gesloten sojaketen waar meer partijen mee kunnen werken. Want beide coöperaties zien graag de hele melkveesector meebewegen. Zodat de hele keten de overstap kan maken van ‘bijna helemaal zekere’ naar ‘geheel zekere’ ontbossingsvrije soja voor veevoer.

Foto: De eerste scheepsladingen met gegarandeerd ontbossingsvrije soja zijn onlangs in Drachten geleverd.