De Nederlandse kleding- en textielindustrie is in beweging. Brancheorganisaties Modint, INretail en VGT werkten de afgelopen jaren aan structurele verbeteringen op sociaal, ecologisch én economisch gebied. In juli 2016 zijn hierover in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel afspraken vastgelegd tussen de overheid, de brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Een belangrijk thema binnen het convenant is grondstoffen. We streven ernaar om de milieu-impact significant te verminderen. Want die impact is groot. Met nieuwe methoden om textiel langer te gebruiken en om van afgedankt textiel weer bruikbare vezels te maken, werken we toe naar een circulaire economie. Het Platform Circulair Textiel wil deze ontwikkeling bevorderen door met een roadmap richting te geven aan alle initiatieven. En door het organiseren van uitwisseling van kennis en ervaring.

Circulair textiel, wat is dat eigenlijk?

Circulair Textiel en Kleding heeft in essentie 3 kenmerken:

  1. Het is recyclebaar (Design for Recycling).
  2. Er is een recyclingsysteem beschikbaar.
  3. Het is gemaakt van gerecycled textielmateriaal (Recycling in Design).

En verder?

Een transparant en betrouwbaar track & tracesysteem is noodzakelijk. Er moeten zo veel mogelijk aantoonbaar gerecyclede vezels worden gebruikt in plaats van virgin vezels. Ook moet de vraag naar gerecyclede vezels van hoge kwaliteit worden gestimuleerd. Net als het vergroten van het aanbod. Circulaire producten moeten in toenemende mate hoogwaardig recyclebaar zijn en gerecyclede vezels bevatten. Omdat zo’n 80% van het wereldwijde textielvezelverbruik zijn bestemming in kleding vindt, moet dus vooral hoogwaardige recycling van vezels naar het niveau van kleding plaatsvinden.

Klik hier voor het hele rapport ‘Op weg naar circulair textiel – Nederland koploper’