In 2015 zijn 17 Sustainable Development Goals (of kortweg SDGs) gelanceerd door de Verenigde Naties met als doel in 2030 de wereld socialer, groener en rechtvaardiger te maken. Volgend jaar zijn we halverwege de looptijd van de SDGs. Tijd voor een tussenbalans met Judith Maas, directeur van SDG Nederland. Hoe staat Nederland er voor in het behalen van de SDGs? Een podcast van de VVM met als presentatoren: Eveline Stroink en Walter Tobé.

SDG Nederland is een gesprekspartner voor onder meer de Nederlandse overheid. We spreken met Judith over het belang van de SDGs als toetssteen van nieuw beleid en hoe dat helpt om problemen later te voorkomen. En waarom het zo belangrijk is om de SDGs in hun volle breedte te beschouwen en niet slechts op één of enkele doelen gericht te zijn. Hoe kunnen de SDGs ook een raamwerk vormen voor bedrijven in hun strategische planvorming? Je hoort het in deze podcast met Judith Maas.