Wie is en wat doet Hannie Stappers?

Bijna 5 jaar werkzaam als Director Public Affairs binnen ROCKWOOL, hiervoor o.a. werkzaam als adviseur Markt en Overheid bij branche organisatie Bouwend Nederland en bij Aanbestedingszaken van ProRail. Met ruime ervaring vanuit opdrachtgever, opdrachtnemer, overheid en nu toeleverende industrie én mijn rol in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maak ik me sterk om verbeter- en inzichtprocessen op gang brengen die bijdragen aan een gezondere balans tussen people, planet en profit. Zeg maar gerust een pragmatische idealist die zich inzet om de waardecreatie voor bedrijf en maatschappij in balans te brengen. Bij Bouwend Nederland heb ik al in een vroeg stadium als adviseur Markt en Overheid als bruggenbouwer menig duurzaam convenant mogen opzetten en begeleiden in de regio’s. Nu werkzaam als director Public Affairs bij ROCKWOOL Benelux. Wederom duurzaamheid als grote drijfveer maar in een grotere politiek maatschappelijke context tussen Brussel en Den Haag. 47 jaar, getrouwd en woonachtig  in de ‘Heerlijckheid Hilvarenbeek’.

Waarom is Rockwool Benelux de laatste jaren zo nadrukkelijk in beeld met MVO?

Eigenlijk zit MVO al redelijk in de genen van iedereen. Wat we hebben gedaan is  het in kaart brengen van diverse MVO initiatieven in een MVO strategie waarmee het ook voor iedereen duidelijk wordt wat we doen en hoe we elkaar hierin kunnen versterken en daarmee de positie van ROCKWOOL versterken. Deze strategie hebben we in ons MVO verslag van 2013 gelanceerd. In 2014 wilden we een stapje verder gaan en hebben we naast de strategie ook onze  ambities en impact in kaart gebracht en vertaald naar het ondersteunen en supporten van onze valuechain. Hoe kunnen we onze ambities inzetten om de verduurzaming van de gehele keten te versnellen? Dat was de kernvraag. Tot slot in 2015 hebben we met ons MVO verslag een zgn. ‘gamechanger’ gelanceerd. Een geheel nieuwe kijk op sociale impact en hoe deze voor ons zelf en samen met onze klanten inzichtelijk te maken. Voor ons is MVO een belangrijke graadmeter, de way of doing business. Door de opkomst van diverse duurzaamheidskeurmerken en ladders zien wij en onze stakeholders door de bomen het bos niet meer. We willen het echte pragmatische verhaal vertellen en onze  stakeholders daarmee helpen. Transparant zijn dus.

Op welk onderdeel/thema is de afgelopen jaren de grootste winst behaald t.a.v. duurzaamheid?

Zeker het laatste verslag met de ‘gamechanger’. Als kwaliteitsleverancier moeten we aan de bak om juist die thema’s te belichten die én een duurzame business case opleveren voor zowel ons zelf als onze klanten én niet op de laatste plaats de uiteindelijke gebruiker de meeste (woon-)kwaliteit leveren. We bemerkten een hiaat op dat vlak, terwijl de NEN de EN 16309 norm had geimplementeerd. Het is deze norm die de sociale duurzaamheid van gebouwen in kaart brengt. Dat is een mooie waardepropositie waarmee niet alleen wijzelf maar ook onze klanten zich mee kunnen differentiëren. Immers in de drang naar steeds energiezuinigere woningen wordt de mens nogwel eens over het hoofd gezien. We hebben het initiatief genomen om de NEN 16309 te vertalen in een tool genaamd AQSI (Assessing and Qualifying Social Impact of Buildings).  AQSI wint nu heel snel terrein en dient als plug in voor andere instrumenten zoals BREEAM-NL. Dat was ook de bedoeling. Niet weer een nieuw instrument maar juist een instrument gestoeld op geharmoniseerde regelgeving dat juist de verbinding zoekt. Die verbinding hebben we ook gelegd met de woonconsumentenorganisatie VACPunt Wonen die kritisch heeft meegekeken naar de ontwikkeling en bruikbaarheid van AQSI. Enkele belangrijke ambassadeurs achter AQSI zijn o.a. Dutch Green Building Council, GPR, De Groene Zaak en MVO Nederland.

Wat doet Rockwool op het trendy thema ‘de circulaire economie’?

ROCKWOOL streeft naar het sluiten van de eigen materiaalketen en het volledig benutten van  grondstoffen. ROCKWOOL opende reeds in 1992 haar recyclingfabriek in Roermond. Via de retourservice Rockcycle krijgt de aannemer de mogelijkheid om steenwolresten in speciaal daarvoor bestemde bigbags of containers mee te geven aan Van Gansewinkel, die het materiaal naar de recyclingfabriek brengt. Daar wordt het teruggebracht in het productieproces als grondstof voor nieuwe steenwolproducten, en bij de productie van steenwol wordt het afval direct 100 procent teruggevoerd in het productieproces. Gelukkig zien we in relatie tot de circulaire economie steeds meer aandacht voor recyclebare isolatiematerialen al mag dat nog wat beter worden aangezet in tenders.  Volgens ons zijn gebouwen alleen dan duurzaam als ze comfortabel en veilig zijn en ontworpen zijn voor de mensen die erin werken, leren, herstellen en wonen. Naast een consistente politieke visie vergt dit een ambitieuze en gecoördineerde strategie, inclusief bijbehorende wetgeving. Tot nu toe is de EU-wetgeving voor gebouwen vooral gericht op de gebruiksfase. Deze heeft immers de grootste impact op het milieu en de hulpbronnen. Maar het is duidelijk dat er nu ook behoefte is aan EU-wetgeving gericht op het optimale gebruik van hulpbronnen via een volledige levenscyclusbenadering. ROCKWOOL leverde daarom ook haar bijdrage aan het Manifest ‘De transitie naar een circulaire economie in Europa’, is ambassadeur van de Circular Hotspot en mede ondertekenaar van de Green Deal Circulaire Gebouwen en Coalitie Gezonde Gebouwen.

Wat betekent het jaarlijkse MVO-verslag voor jullie?

Een terugblik op het afgelopen jaar, wat hebben we bereikt, wat ging goed en wat ging minder goed en waarom. Maar vooral ook hoe we onze activiteiten in het licht van de COP 21 moeten zien en wellicht ook met een doorkijk naar de verkiezingsprogramma’s aangezien deze weer op de rol staan. De overheid als regisseur kan bijvoorbeeld door het promoten van een Transparantie Benchmark en het faciliteren van Duurzaam Inkopen veel in beweging zetten. En dat is precies waar het mij om gaat: een MVO verslag moet zaken in beweging zetten, mensen inspireren. Dat gaan we zeker bereiken met wat er nu weer in de maak is.

Op welk gebied wil Rockwool verder duurzaam innoveren?

Bijvoorbeeld dit jaar focussen we ons op het verder definiëren van onze impact met een vertaalslag naar onze eigen businessmodellen maar ook naar de waardepropositie naar en voor onze klanten. Immers als je niet kunt definieren wat je impact is, wat is dan nog de rol van je bedrijf in deze snel veranderende samenleving? De uitdaging ligt de komende tijd om samen tot de meest duurzame businesscase te komen. Daar gaan jullie dit jaar meer over horen. Wat we zelf doen is het continu meten van  de milieuprestaties van onze producten tijdens hun hele levenscyclus op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). We analyseren de positieve en negatieve impact van onze producten tijdens de hele waardeketen (vanaf inkoop tot en met het einde-levensduur). Met milieuproductverklaringen (EPD’s) voor onze producten helpen we onze klanten inzicht te bieden in de financiële, maatschappelijke en milieu-impact. Tesamen met de financiële en maatschappelijke impact die we nu in kaart brengen, kunnen we onze klanten ondersteunen in de meest duurzame business case.

Komt Rockwool ook met een nieuwe duurzaam businessmodel?

ROCKWOOL is gegroeid van isolatieleverancier naar leverancier van gebouwoplossingen. Op dat vlak zijn we met hele mooie oplossingen bezig die zeker gaan bijdragen aan een nieuw duurzaam business model. Daar vertel ik graag nog eens wat over. Maar we kunnen nu al aan de slag met een duurzame business case. Volgens een rapport van de World Green Building Council uit 2014 bestaan de exploitatiekosten van een kantoorgebouw voor 90% uit personeelskosten, voor 9% uit gebouw gerelateerde kosten als huur en voor 1% uit energiekosten. In het streven om gebouwen steeds energiezuiniger te maken, wordt de gebruiker vaak uit het oog verloren. Meer aandacht voor akoestiek en betere spraakverstaanbaarheid zal tot minder stress en minder ziekteverzuim leiden. Dit heeft weer een positief effect op het personeel, het hoogste kostenpercentage. De productiviteit van de werknemers en alles wat deze productiviteit kan aantasten zou daarom een belangrijk aandachtspunt moeten zijn voor alle organisaties. Een schijnbaar bescheiden verbetering van de gezondheid of productiviteit van de werknemers kan grote positieve financiële gevolgen hebben voor werkgevers. Dat vereist een andere manier van denken bij het ontwerpen en renoveren of verhuren van een pand.

Wat zijn nog de grotere duurzaamheidsthema’s waar nog winst te behalen is bij Rockwool Benelux?

Ik zou het woordje bij willen omzetten in voor ROCKWOOL Benelux. De grootste duurzaamheidswinst ligt in het Circulair denken en handelen. Zolang we nog allemaal onze MVO verslagen maken en geen poging ondernemen om bij inkoop of tendering rekening te houden met de duurzaamheidsambities schieten we niet op. Dat geldt ook voor ons zelf. Zolang we inkopers nog steeds sturen op harde euro’s, maar niet op het uiteindelijke eindplaatje… Wat als de inkoper kan aantonen dat een duurder aanbod uiteindelijk leidt tot een beter kosten-batenplaatje? Ik zou het toejuichen dat de Transparantie Benchmark als een soort preferred supplierlist gaat fungeren om de transparantie in de sector te bevorderen. Daarnaast zou ik een lans willen breken om in de tenderprocessen een aanzienlijk deel van de beoordeling te laten bepalen door het verwezenlijken van de duurzaamheidsambities van de bewuste opdrachtgever. Dan gaan we pas echt versnellen of wel practice what you preach.

Welk ander bedrijf en welke andere persoon inspireren je op het gebied van duurzaamheid?

Ik word geraakt door een authentiek verhaal, ik zie dat bijv. terug bij Gulpener. Inspiratie krijg  ik vooral door mijn netwerk, een variëteit van stakeholders, mijn ecosysteem. Ik voel aan alles dat we als samenleving midden in een transitieproces zitten. Oude business modellen beginnen te schuren, overal nieuwe start ups en gesprekken over nieuwe rollen en competenties. Het is met name die dynamiek die  mij inspireert. Het creëren van een nieuwe blauwdruk. Daarnaast zie ik de veranderende rol ook bij het vakgebied van Public Affairs, dat raakt steeds meer verweven met MVO, ik vind het hebben en uitvoeren van een MVO strategie een basis voorwaarde.  Authenticiteit is daarbij een belangrijke voorwaarde voor mij.

Speelt duurzaamheid ook een rol in je privéleven?

Tja, ik woon in een boerderij uit 1800 (tenminste zover gaat het archief terug..) midden in een bos gelegen aan een Natura 2000 gebied…Hier is het ’s avonds nog echt donker, geen lichtverstoring. Wij zijn niet aangesloten op de normale riolering en het verwarmingsnet. We hebben een zgn. IBA tank en een gas tank. Dat was even wennen toen we hier kwamen wonen vanuit ‘wereldstad’ Eindhoven. Maar ook al zou je niet bewust bezig zijn, hier word je bewust. Geen rare doekjes of chemische reinigingsmiddelen door het riool en de gasrekening, tja een volle gastank tikt behoorlijk hard aan als je de rekening krijgt om deze te vullen. Afvalscheiding is hier een must! Onze kippen worden aan het werk gezet met groente- en fruitafval en het mest fungeert weer als voeding voor de tuin. Een moestuin realiseren is me niet gelukt, er waren teveel kapers op de kust.. We zijn  zeer bewust bezig met ons eten, zo maken we gebruik van een collectief van diverse boeren die ons voorzien van eerlijk vlees, onbespoten groenten en fruit, speltbrood, heerlijke kazen, etc.  Verder zet ik me actief in in de gemeentelijke politiek o.a. op de terreinen van Natuur en Milieu en ondernemen mijn man en ik de laatste jaren een fietsvakantie. Zo zijn we 4 jaar geleden gestart met een fietsreis van Hilvarenbeek naar Santiago di Compostela, sindsdien ondernemen we ieder jaar een dergelijke uitdaging. Kan het van harte aanraden, een sportieve, culturele time out! Gelukkig zijn we zelf vrij nuchter ingesteld, is het winter: een trui aan en …  ik werk bij een prachtig bedrijf met de meest duurzame isolatie oplossingen, dus de recent gerealiseerde aanbouw (in oude stijl) is geheel in ROCKWOOL uitgevoerd. Daar zitten we dan ook de meeste tijd! Heerlijk eten, drinken en genieten op één van de mooiste stukjes Nederland.