Wie is en wat doet Annette van Waning?

CSR Manager bij Vebego International een familiebedrijf actief in facilitaire dienstverlening, personeelsdiensten, de zorg en het publieke domein. Al ruim 18 jaar werkzaam bij Vebego, na 10 jaar leidinggeven in schoonmaakbedrijven en vele projecten sinds 2008 verantwoordelijk voor het CSR beleid bij Vebego, waarbij ik vanaf 2005 de Vebego Foundation heb opgezet en daar nog altijd voor verantwoordelijk ben.

Wat heeft de titel “MVO Manager van het jaar 2012” je tot nu toe gebracht?

Veel aandacht uit media maar vooral ook erkenning voor het feit dat de People kant van MVO meer op de agenda van bedrijven moet komen te staan. En niet alle van dienstverleners maar van alle bedrijven. Immers, producenten hebben ook mensen in dienst.

Je zet sterk in op de ‘People’ kant van duurzaamheid. Begrijpelijk voor je sector maar nog meer redenen?

Het is een aandachtspunt dat in elk bedrijf aan de orde is, iedereen heeft mensen in dienst en ook een producten van bijvoorbeeld auto’s levert betere kwaliteit als mensen betrokken zijn, minder ziek en plezier in hun werk hebben. Mensen die graag bij je werken en zich prettig voelen is in elk bedrijf belangrijk, niet alleen bij een dienstverlener, hoewel een dienstverlener wel directer resultaat ziet. Onze medewerkers werken ‘op afstand’ bij onze klant en zij zijn ons visitekaartje, dus als zij plezier uitstralen en goed werk leveren is dat voor ons van groot belang.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor Vebego op het gebied van MVO?

Uitdaging is het daadwerkelijk doorvertalen in alle bedrijven van Vebego, dit zijn er 60 waarvan wij 100% eigenaar zijn en vele waarin wij deelnemingen hebben. Het is nu de uitdaging om medewerkers in deze bedrijven te betrekken. Hierbij is het belangrijk dat elk bedrijf passend bij hun eigen en organisatie en dynamiek zijn eigen issues kiest binnen onze thema’s die van uit Vebego geformuleerd zijn.

Wat zijn de hardnekkige dilemma’s bij Vebego op het gebied van MVO?

Dilemma is onder andere de oneerbiedig genoemde ‘lijstjes’ . De wirwar aan certificaten en richtlijnen voor MVO die meer en meer de kop op steken. Wat is wel / niet verstandig, wat moet je wel / niet volgen. Wij hebben er voor gekozen eerst in te zetten op draagvlak en betrokkenheid, pas nu na 4 jaar gaan wij actief aan de slag met de ‘lijstjes’ en is transparantie in 2013 een thema. Vanuit Vebego werken we aan een geïntegreerd jaarverslag over 2012 en staan wij jaarlijks in de Transparantiebenchmark. Sommige bedrijven werken aan de MVO Prestatieladder en de ISO 26000 richtlijn (Hago, Yask, Tence), anderen beraden zich hierop omdat het vooral van belang is wat de klant wenst en of het toegevoegde waarde biedt. De PSO is een goed initiatief omdat dit duidelijk maakt dat mensen met een afstand goed werk kunnen bieden en een bijdrage levern aan de organisatie. Nieuwe richtlijnen zoals Fyra, daar staan wij niet om te springen en in eerste instantie steunen wij deze niet.

Waar wil Vebego zich vooral in onderscheiden op het gebied van duurzaamheid t.o.v. de concurrentie?

Vebego onderscheid zich door de focus op People, wij zijn innovatief als het gaat om mensen verantwoordelijkheid geven voor hun werk (Hago Next, Vitaalflex) en mensen opleidingen en ontwplooingskansen bieden. Daarnaast is Vebego uniek inde activiteiten om mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt kansen te bieden op werk. Hiervoor hebben wij een convenant met het UWV< een samenwerking met het Oranjefonds in het programma Kansen voor Jongeren en hebben wij 9 joint ventures met SW bedrijven waar in totaal 3600 mensen werken.

Wat vindt je van MVO systemen en certificering zoals ISO 26000 en de MVO Prestatieladder?

Zie mijn antwoord op een vorige vraag, kortom geen voorstander van meer en meer lijstjes, wel van transparantie die bijdraagt aan het integreren van MVO in de bedrijven en verbeteren van interne processen. Voorstander van Integrated Reporting omdat het bedrijven beter maakt en MVO integreert.

Wij (gaan) ondersteunen: MVO Prestatieladder – ISO 26000 richtlijn – PSO – Transparantiebenchmark en Integrated Reporting

Wij ondersteunt niet: FYRA en allerlei andere ‘commerciele’ nieuwe initiatieven

Welke kandidaten tip je als de volgende MVO Manager van het Jaar?

Ik denk aan Henk Voormolen (Albron).

Heb je ook iets met duurzaamheid in uw persoonlijke leven?

Zeker, hele eenvoudige dingen als vervoer met de trein als het kan, afvalscheiden, vliegCO2 compenseren etc.