Vebego Groen en Royal HaskoningDHV hebben een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling en onderhoud van een Geografisch informatie systeem (GIS) -portaal waarmee Vebego Groen haar werkprocessen digitaal kan ondersteunen en analyses kan maken op thema’s als klimaat en biodiversiteit.

Digitale transformatie

“Eén van de pijlers van Vebego Groen is het inzetten van data gestuurd werken, aldus Vebego Groen directeur Bas Wijbenga. We realiseren impact. Het liefst snel en zoveel mogelijk. Met behulp van data kunnen we die impact aantoonbaar maken. Daarnaast maken we onze dienstverlening op die manier inzichtelijk en transparant. Zo kunnen we samen met de opdrachtgever ambities bepalen op de thema’s ecologie, klimaat, arbeidsparticipatie en burgerparticipatie én hier ook daadwerkelijk uitvoering aan geven met meetbare resultaten. De resultaten worden vervolgens geanalyseerd en vormen de basis om onze acties verder te optimaliseren.”

Vebego Groen heeft de ambitie om haar werkprocessen voor de buitendienst zoveel mogelijk digitaal te ondersteunen middels een eigen online GIS portaal. Gegevens die op het portaal staan zijn beschikbaar voor medewerkers, klanten en onderaannemers, in te richten naar behoefte.

Meetbare impact

“Het leveren van positieve en meetbare impact in de projecten voor klanten met aandacht voor klimaatverandering, biodiversiteit, goed gebruik van resources én sociale waarde. Het is geweldig om te zien wat de kansen zijn wanneer we kijken hoe we de bedrijfsvoering data gedreven kunnen maken. Hiermee kan Vebego zich verder professionaliseren en ontstaan er heldere inzichten voor verdere verduurzaming van de groenketen, dat is voor ons key”, aldus Royal HaskoningDHV’s Global Director Digital David de Graaf.

Foto: Van l naar r David de Graaf, Global Director Digital bij Royal HaskoningDHV en Bas Wijbenga, Directeur Vebego Groen