Steeds meer ondernemers willen niet alleen zelf groeien met hun bedrijf, maar ook actief bijdragen aan een betere wereld. Meewerken aan de oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk dat er echt toe doet. Met de Rabo Duurzame Innovatieprijs biedt Rabobank pioniers een podium voor een vliegende start. De inschrijving voor de 2022-editie is geopend!

Rabo Duurzame Innovatieprijs

Rabobank is op zoek naar ondernemers die met hun innovatie durven op te staan om de maatschappij beter te maken. Die de maatschappij kennis laten maken met haalbare en rendabele innovaties, in de laatste ontwikkelingsfase, en met maatschappelijke impact. Met de Rabo Duurzame Innovatieprijs stimuleren we ondernemers om van hun innovatie een succes te maken.

Het winnen van de prijs opent deuren: de winnaar krijgt toegang tot relevante sectorkennis, wordt geïntroduceerd bij interessante marktpartijen en krijgt advies over de benodigde financiering. Daarnaast ontvangt de winnaar een geldbedrag van € 20.000,=. Ze krijgen ook een speciaal accelerator programma aangeboden bij partner Yes!Delft.

Tevens wordt na publieksstemming één van de finalisten uitgeroepen tot winnaar van de publieksprijs: een masterclass van de MalieAcademy, aangeboden door de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

De Rabo Duurzame Innovatieprijs wordt uitgereikt in vier categorieën:

Voedseltransitie

Hoe kunnen we van boer tot bord de impact van voedsel op klimaat, milieu en leefomgeving terugbrengen? En minder verspillen? Kringlooplandbouw, precisieland- en tuinbouw en een gebiedsgerichte aanpak zijn nodig om de transitie naar een duurzame land- en tuinbouw te realiseren. Innovatie door de hele keten heen is essentieel, net als het bouwen aan vraag gestuurde ketens. Heb jij de innovatieve businesscase die antwoord geeft op deze transities? Meld je dan nu aan!

Vitale gemeenschappen & zorg

Hoe zorgen we nu én in de toekomst voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg? Met welke businesscase stimuleer jij preventie en een gezonde leefstijl? Wij zijn op zoek naar innovaties die mensen helpen om samen te werken aan een algemeen belang, zodat iedereen in ons land voor zichzelf en voor elkaar kan zorgen. Wat is jouw bijdrage aan een vitale gemeenschap en zorg?

Circulair ondernemen

Denk jij ook na over een circulaire economie waarin kringlopen van grondstoffen en nutriënten gesloten worden? Deel je idee! Jouw businesscase kan bijdragen aan de ambitie van innovaties voor een duurzame economie. Een ambitie die vraagt om initiatieven om samen innovatieve ketens te vormen. We zijn benieuwd hoe jij dit doet.

Energietransitie

Heb jij een innovatieve oplossing om vastgoed energiezuinig te maken? Of werk je aan een techniek om fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energiebronnen? In deze categorie zijn wij op zoek naar concepten om energie te besparen, op te slaan, én naar manieren om de energievoorziening decentraal te organiseren. Daarnaast zijn wij op zoek naar innovaties voor duurzaam wonen. Wat is jouw businesscase?  

Inschrijving geopend

Tussen 8 november en 27 januari kunnen klanten en niet-klanten van Rabobank zich inschrijven voor de prijs via rabobank.nl/rdiDe prijsuitreiking vindt plaats tijdens Floriade op 19 mei 2022.

Corjan van den Berg van FUMI Ingredients won de prijs in 2019 en vertelt wat dit betekende voor zijn onderneming: