Inaugurele rede Jan Jonker: ‘Nieuwe Business Modellen: Duurzaam. Circulair. Inclusief.’

Op 9 maart jongstleden sprak Professor Dr. J.Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen) zijn oratie uit bij de aanvaarding van de wisselleerstoel Emile Francqui 2017 -2018 aan de Vrije Universiteit Brussel. De rede geeft vooral een overzicht in het conceptuele en praktische gedachtegoed van de laureaat waar het gaat om het verbinden van duurzaamheid met ondernemen wat tot uitdrukking komt in transformatie van strategie, businessmodellen en anders denken over monetaire systemen. 
Share Button