In een speciaal ontwikkelde ‘explainer video’ laat Circular Clarity helder en eenvoudig zien hoe circulair ondernemen en meervoudige waardecreatie met elkaar zijn verbonden. Een boom die uiteindelijk vruchten draagt, is hierin een centrale metafoor. Het begint allemaal met het creëren van een helder startpunt omtrent de uitdagingen, prioriteiten en kansen die een ondernemer tegenkomt wanneer hij met circulariteit aan de slag gaat. “Wij richten ons op het versterken van mens en identiteit”, zegt Marco Rog, medeoprichter van Circular Clarity. “Zo willen we een positieve bijdrage leveren aan regeneratieve doelen. Maar deze vrij abstracte claims hebben focus en een bepaalde kennis van zaken nodig. Dat is precies waar Circular Clarity voor staat. Met een berg aan praktijkkennis brengen we organisaties van anders denken naar anders doen. De factor ‘stabiliteit’ begrijpen we tot in de kern en wegen we in elke fase mee.”

Meervoudige waardecreatie

Meervoudige waardecreatie is inmiddels een vaak gebruikt begrip. In zijn boek ‘Businessmodellen voor de Circulaire Economie’ geeft Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, hiervan een duidelijke omschrijving,

Deze meervoudige waardecreatie gaat samen met het omarmen van nog onbekende bedrijfswaarden die vanuit regelgeving voor de deur staan en het aanpassingsvermogen van ondernemers op de proef stelt. Denk bijvoorbeeld aan de CSRD en regelgeving rondom de European Green Deal en de ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties. De ontwikkeldoelen, ook wel de Sustainable Development Goals of SDG’s genoemd, hebben een nadrukkelijk agenda voor 2030 met als doel het integraal verbinden van positieve impact met het bedrijfsleven.

Harmonie tussen financiële, ecologische en sociale waarden

In de programma’s van Circular Clarity staat de vraag centraal welke persoonlijke en zakelijk bedrijfswaarden samengaan met het creëren van harmonie tussen financiële, ecologische en sociale waarden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je CO2– of afvalneutraal wilt (moet) gaan ondernemen? Ook het versterken van de sociale impact en relevantie van een bedrijf past binnen het gedachtegoed van circulair ondernemen. Wij helpen dit stapsgewijs en organisch verder te brengen.

De onbekende zaken die samengaan met toekomstbestendig (circulair) ondernemen, zijn soms overweldigend voor mkb-ondernemers. Waar moet je beginnen? En hoe kan je in die reis ook je bestaande bedrijfsontwikkeling integreren? Wat Circular Clarity betreft gaat het om het begeleiden en versterken van intrinsiek gedreven mensen die bereid zijn om ontwikkeling van het bedrijf door een toekomstbestendige lens te bekijken. Wanneer je deze groep mensen in het zadel helpt, ontstaat vanzelf een versnelling in het steeds verder benutten van mogelijkheden die invulling geven aan een duurzame, circulaire en/of maatschappelijk verantwoorde missie.

Kerneigenschappen circulaire economie

“Circular Clarity verwelkomt zowel ervaren ondernemers als jong gedreven impactmakers in het Ecosysteem Circulair Ondernemen (ECO)”, zegt medeoprichter van Circular Clarity Arjan van Jaaren. In deze ‘meervoudige waardecreatie in de praktijk’ staan kernwaarden centraal, evenals het toewerken naar bijvoorbeeld de circulaire ambities van de overheid (Rijksprogramma Circulair Ondernemen, 2050). Van Jaaren: “Samen met deze groep mensen kunnen we in allerlei type opdrachten met mkb-ondernemers meebewegen. Het ecosysteem bestaat uit een flexibele kern van professionals met allerlei kennis en inzichten, zonder gecompliceerde belangen. Interdisciplinair samenwerken begint met het omarmen van bepaalde circulaire waarden. De mens met nieuwe kennis en inzichten op zak, staat centraal als ondernemers een volgende stap willen maken.”

Sociale impact maken als onderdeel van circulair ondernemen

Vaak wordt bij circulair ondernemen alleen naar technische aspecten gekeken. Bijvoorbeeld met vragen zoals: “Hoe kan ik mijn impactstrategie meetbaar maken?”. Of: “Welke kennis en partnerschappen zijn nodig om een stap verder te komen?” Belangrijk om te beseffen is, dat ook bij zulke technische vragen de mens centraal staat. Het gaat er namelijk niet alleen om het beheersen van een technisch aspect of bepaalde data. Wat er vooral toe doet, is dat mensen acteren vanuit een holistisch overzicht. Want alle impact die een bedrijf maakt, is verbonden met de hele waardenketen die zich hier afspeelt.

Neem jij de volgende stap?

Circulair ondernemen begint met de (h)erkenning dat een bepaalde bedrijfswaarde altijd is verbonden met een sociale en ecologische impact. Of het nu gaat om een leverancier die vraagt om een impactrapport of duurzaamheidsstrategie, of om een intern vraagstuk dat leidt tot een bepaalde beweging. Bijvoorbeeld wanneer werknemers vragen om transparantie, of wanneer het werven of behouden van talent aan de orde is. Ook de ontwikkeling van je product vraagt om een circulaire blik, of het invullen van een bepaalde verantwoordelijkheid die je richting de toekomst voelt. En wanneer je bijvoorbeeld als mens en bedrijf een positieve bijdrage wilt leveren aan biodiversiteitsherstel, gebeurt dit vanuit een circulair ondernemerschap. We noemen een hele reeks voorbeelden, maar waar het natuurlijk om draait is waar jij als mkb-ondernemer voor staat. Stel je voor dat je die wens laat evolueren tot een visie waarmee je de identiteit van je bedrijf ook echt versterkt. Sta je dan open om een volgende stap te nemen?

De vruchten van circulair ondernemen

In onze video over circulair ondernemen spreken we van de vruchten die mkb-ondernemers hiervan kunnen plukken. Concrete cases zien we bij Circulair Clarity ruimschoots voorbijkomen. Het werven van nieuw talent bijvoorbeeld, of het bieden van een betekenisvolle werkplek. Maar ook een bepaald ontwikkeldoel omarmen, zoals het bevorderen van welzijn (SDG 3) of het bouwen aan duurzame partnerschappen (SDG 17). Ook het werken aan retentiebeleid of juist het versterken van de persoonlijke ontwikkeling van werknemers hoort in deze lijst thuis. Net zoals het circulair maken van producten of een LCA op bestaande producten inzetten om de échte impact hiervan te begrijpen. Of het voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot inkoop en waardenketen, om zo transparant te kunnen rapporteren over je duurzaamheidsbeleid. En nog veel meer …

De opbrengst van al dit ‘laaghangend fruit’ is een meervoudige waardecreatie waarbij mensen in hun kracht komen te staan en ‘business as usual’ samenvloeit met toekomstbestendige waarden. Dit komt ten goede aan de identiteit, en daarmee ook financiële stabiliteit van een bedrijf.