Signify, de wereldleider in verlichting, kondigt aan dat het zijn klimaatactie uitbreidt met ambitieuze nieuwe Net Zero-emissiereductiedoelstellingen. Signify heeft een netto nul doelstelling voor 2040 geïntroduceerd met een toezegging om de absolute uitstoot van broeikasgassen (BKG) in scope 1 (eigen activiteiten), 2 (afname energie van derden), en 3 (een activiteit door andere partijen in de waardeketen) met 90% te verminderen zonder gebruik te maken van carbon credits. Deze doelstellingen zijn beoordeeld en gevalideerd door het Science Based Targets initiatief (SBTi).

Maurice Loosschilder Global Head of Sustainability bij Signify: “Wij geloven dat we een belangrijke rol kunnen spelen in de transformatie naar een koolstof arme economie. Onze toewijding aan duurzame innovatie heeft ons in staat gesteld om voortdurend barrières op het gebied van energie-efficiëntietechnologie te doorbreken met onze LED-producten en connected systemen.

Absolute emissiereductie is altijd de ruggengraat geweest van onze klimaatactie. Sinds 2010 hebben we meer dan 75% van onze operationele CO2-voetafdruk gereduceerd. Door de combinatie van radicale verbeteringen in de efficiëntie van onze producten en honderden initiatieven die zijn geïmplementeerd in fabrieken, kantoren en bij al onze activiteiten, hebben we onze volledige broeikasgasuitstoot sinds 2019 met de helft verminderd”.

CO2-emissiereductiedoelstellingen validatie door de SBTi

In 2019 was Signify één van de eerste 30 bedrijven wereldwijd waarvan de CO2-emissiereductiedoelstellingen werden gevalideerd door de SBTi, om in lijn te zijn met het 1,5°C-traject. Signify heeft de doelstellingen voor 2025 overtroffen, heeft verdere reductiedoelstellingen voor de korte en lange termijn vastgesteld en zal in 2024 een gedetailleerd Klimaattransitieplan introduceren. De volgende klimaatdoelstellingen zijn beoordeeld en gevalideerd als wetenschappelijk onderbouwde netto nul doelstellingen:

  • Algemene netto-nul doelstelling: Signify verplicht zich ertoe om tegen 2040 een netto nul uitstoot van broeikasgassen te bereiken in de hele waardeketen.
  • Kortetermijndoelstellingen: Signify verbindt zich ertoe om de absolute scope 1- en 2- uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2019.
  • Signify verbindt zich er ook toe om de absolute scope 3-uitstoot van broeikasgassen binnen hetzelfde tijdsbestek met 50% te verminderen.
  • Langetermijndoelstellingen: Signify verbindt zich ertoe om de absolute scope 1- en 2-uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 met 90% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2019.
  • Signify verbindt zich er ook toe om de absolute scope 3-uitstoot van broeikasgassen binnen hetzelfde tijdsbestek met 90% te verminderen.

Signify heeft haar uitstoot van broeikasgassen sinds 2019 gehalveerd, met een cumulatieve reductie van 334 miljoen ton CO2e boven de vereisten van het 1,5-gradentraject van het Akkoord van Parijs.

Brighter Lives, Better World 2025

Het duurzaamheidsprogramma Brighter Lives, Better World 2025 van Signify heeft als doel om het tempo van decarbonisatie dat vereist is door het 1,5°C-scenario van het Akkoord van Parijs tegen het einde van 2025 te verdubbelen. Signify is proactief in het verminderen van de uitstoot in de hele toeleveringsketen, neemt deel aan het CDP Supply Chain-programma en moedigt leveranciers aan om zich te committeren aan wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen.

“We zijn er trots op dat we deel uitmaken van de wereldwijde beweging voor ambitieuze decarbonisatie van bedrijven. Deze validatie van onze doelstellingen is een voorbeeld voor onze collega’s in de bredere industrie om te volgen bij het verdubbelen van onze inspanningen om de uitstoot in de hele waardeketen te verminderen in overeenstemming met het 1,5-gradentraject van het Akkoord van Parijs”, aldus Loosschilder.