In 2021 kondigde HEINEKEN de ambitie aan om in 2040 Net Zero te zijn. Twee jaar later zijn HEINEKEN’s Net Zero en FLAG (Forest, Land and Agriculture)* doelstellingen goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi), waarmee HEINEKEN de eerste wereldwijde brouwer is die deze mijlpaal op het gebied van duurzaamheid heeft bereikt.

De goedkeuring van SBTi bevestigt HEINEKEN’s ambities voor decarbonisatie op de korte en lange termijn, die in lijn zijn met de 1,5 graden paden die vereist zijn voor een op wetenschap gebaseerde aanpak.

Dolf van den Brink, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur, zei: “Toen we voor het eerst onze intentie aankondigden om naar net-nul te gaan, hadden we weliswaar niet alle antwoorden, maar het was de juiste keuze voor een bedrijf dat hier al 159 jaar staat en er nog vele jaren wil zijn. Ik ben er trots op dat we ons blijven richten op het behalen van onze net-nul doelen, en nu mogen we weer een nieuwe stap in deze reis aankondigen.”

De FLAG-doelen versterken HEINEKEN’s op wetenschap gebaseerde aanpak verder. Als gevolg hiervan heeft HEINEKEN haar scope 3-reductiedoelstelling voor 2030 geactualiseerd en omvat nu:

  • Verminderen van 30% van HEINEKEN’s scope 3 landbouwemissies (FLAG)
  • Verminderen van 25% van HEINEKEN’s niet-landbouw Scope 3 emissies
  • Aanpakken van ontbossingsrisico’s die bestaan bij het verbouwen van onze gewassen

“We hebben onze doelstellingen voor de nabije toekomst bijgewerkt en ons referentiejaar veranderd van 2018 naar 2022 om de meest nauwkeurige voetafdruk van het bedrijf weer te geven, inclusief belangrijke recente overnames.”

Voor volledige details over HEINEKEN’s wetenschappelijk onderbouwde doelen, zie SBTi’s website.

Het werk is al begonnen

Van gerst tot reep, HEINEKEN blijft zich richten op concrete acties om haar koolstofuitstoot te verminderen, in nauwe samenwerking met klanten, consumenten en leveranciers.

Sinds 2018 heeft HEINEKEN de totale koolstofuitstoot op scopes 1 en 2 met 18% verminderd. Om dit te bereiken heeft het zijn verbruik van hernieuwbare elektriciteit verhoogd tot meer dan 50% en investeert het in hernieuwbare warmteoplossingen warmteoplossingen voor zijn brouwerijen. Voor de landbouwdoelstelling ondersteunt HEINEKEN een proefprogramma voor koolstofarme landbouw en werkt het samen met leveranciers aan hun decarbonisatieplannen.

* FLAG staat voor ‘Forest, Land and Agriculture’ (Bos, Land en Landbouw), met een specifieke focus op het verminderen van de koolstofvoetafdruk van de landbouw en het stoppen van de ontbossing van onze belangrijkste gewassen (gerst, maïs en suikerriet).