LNG (Liquefied Natural Gas) is voor zwaar transport over de weg en het water op dit moment een schoner alternatief voor diesel. Bio-LNG reduceert aanvullend bijna alle CO2. Voor de productie en distributie van Bio-LNG werken Renewi, Nordsol en Shell samen. Wat is de stand van zaken? VNPI sprak met Hilmar van den Dool (general manager Shell Retail) en Klaas van den Berg (algemeen directeur Orgaworld, onderdeel van Renewi).

Renewi zamelt door heel Nederland organisch afval in, onder meer in de horeca, de retailsector en de voedselverwerkende industrie. Dit organische afval wordt bewerkt en omgezet in biogas. Dit biogas wordt op dit moment omgezet in elektriciteit, met SDE subsidie. Maar dit regime loopt af en al enkele jaren geleden begon de zoektocht naar nieuwe toepassingen. Zo ontstond het contact met Nordsol, dat de technologie heeft om biogas om te zetten in bio-LNG. Shell Ventures is nu stakeholder in Nordsol.

Van LNG naar bio-LNG

Van den Dool: “Wij zijn al zo’n tien jaar geleden begonnen met het plaatsen van LNG-tankinstallaties en het overtuigen van transporteurs om over te stappen op LNG. Dat is nog niet helemaal groen, maar wel duurzamer dan diesel. We zochten nog naar de stap naar emissievrij, of dicht daarbij. Zo kwamen we een aantal jaar geleden in contact met Nordsol, nog voordat Shell Ventures een investering deed in hun technologie. Dat toont onze dubbele betrokkenheid en het plan om bio-LNG om te zetten in een concreet afnameproject. De klanten hebben we al.”

Proces

Zoals gezegd wordt biogas nu nog gebruikt om efficiënt elektriciteit en warmte op te wekken. Daarmee is het uiteraard nog geen bio-LNG. Van den Berg: “Belangrijk is de scheiding van methaan en CO2, maar vooral het opschonen voordat je het verder kan behandelen. Zo’n 40% van het biogas dat we beschikbaar hebben, wordt bestemd voor bio-LNG productie.” Een tweede eindproduct is bio-CO2, dat toepassing kan vinden in de glastuinbouw, maar de uiteindelijke afzet wordt gezocht in de duurzame chemie. Renewi, Nordsol en Shell hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een installatie op een locatie van Renewi. Deze installatie zal waarschijnlijk medio 2021 de eerste bio-LNG produceren. Van den Dool: “Ik denk dat de samenwerking, ook met de glastuinbouw, ervoor zorgt dat je mooie effecten kunt bereiken.”

Rol van bio-LNG

De rol van bio-LNG in de nabije toekomst valt niet te onderschatten. Belangrijkste doelgroep is nu het zware, lange afstandstransport. Het is momenteel de beste, meest duurzame alternatieve brandstof. Vervangen van diesel door LNG geeft al tot 22 procent minder CO, met bio-LNG kan dit oplopen naar bijna 100 procent ten opzichte van diesel. Van den Dool: “De verwachting is dat waterstof op den duur een rol gaat spelen, met name voor zwaar transport. Maar waterstof loopt in de ontwikkeling zo’n jaar of tien achter. Verder wordt veel gesproken over elektrisch rijden, maar we zien daar vooral toch een rol in lichtere voertuigen zoals bijvoorbeeld in stadslogistiek. We denken dat bio-LNG in 2030 het grootste aandeel heeft in zwaar wegverkeer en veel diesel heeft vervangen. In 2050 zullen de verschillende technologieën naast elkaar bestaan en dan is het van regelgeving afhankelijk welke brandstof het grootste aandeel heeft.” In de grote zoektocht die de energietransitie nu eenmaal is, is er voor bio-LNG duidelijk een rol als eindoplossing. Mooi is dat veel organisch afval uit de retail komt en het wordt opgehaald door wagens die voor een belangrijk deel op bio-LNG rijden.

Duurzaamheid

Van den Berg vindt het voor de keten belangrijk om met de eigen werkwijze als voorbeeld aan sustainability te werken. Naast transport op de weg ligt toepassing van bio-LNG in de scheepvaart voor de hand. Motoren die al geschikt zijn voor LNG hebben geen aanpassing nodig om bio-LNG te gebruiken. “Voor afnemers is het van belang dat zij kunnen verduurzamen en met bio-LNG kan dat. Daarnaast is het betaalbaar. Toch verliest Nederland wat van zijn voorsprong. De regelgeving is erg complex aan het worden. Dat kan een rem zetten op het overschakelen van diesel naar LNG naar bio-LNG. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nederland zou een voorbeeld aan Duitsland kunnen nemen, waar ze de regelgeving beter hebben gestroomlijnd.”, zegt Van den Berg. “Voor een goede circulaire economie heb je de hele keten nodig. Dat is wel wat hier gebeurt.”

Samenwerking en innovatie

Inmiddels zijn er zo’n 17 Shell LNG-tankstations in Europa, waarvan 7 in Nederland. Er is altijd een station binnen 400 kilometer. “De tankstations liggen over het algemeen op de corridors van trucks, en strategische plekken. Er komen de komende paar jaar nog 22 Shell LNG-tankstations bij, dan heb je een basisstructuur”, vertelt Van den Dool. “Belangrijk in de energietransitie is samenwerking, de vaardigheid en innovatie hebben om dingen samen op te pakken. Met de bouw van een installatie van Nordsol op een van de locaties van Renewi en distributie via Shell, pakken we dat op.”

Dit interview is eerder gepubliceerd op de website van VNPI