Hightech glastuinbouw belangrijke oplossing voor verduurzaming voedselsysteem

Bron
Grodan

Hightech kassen zijn een deel van de oplossing voor de huidige wereldwijde voedselproblematiek. Zo kunnen groenten worden verbouwd met fors minder land (75+% minder dan bij andere teeltmethoden). Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR) in opdracht van Grodan naar duurzame voedselvoorziening in de kas. Het onderzoek bekijkt teeltsystemen door de lens van de UN Sustainable Development Goals.

Leo Marcelis, professor Tuinbouw en Productfysiologie bij de WUR en leider van het onderzoek is enthousiast over de resultaten: “Uit het onderzoek blijkt dat de hightech kas in Nederland het hoogst scoort op 7 van de 14  indicatoren voor SDG’s die relevant zijn voor de tuinbouw, in vergelijking met andere kassen die in Europa gebruikt worden. Bij deze teeltmethode wordt namelijk maar heel weinig water en land gebruikt en is er vrijwel geen emissie van meststoffen. En bij 100 procent van de hightech telers is biologische bestrijding van plagen de standaard.”

Wat is de hightech kas?

In de hightech kas worden groenten en fruit ‘uit de grond’ verbouwd, op groeimedia. Daarbij wordt op een zo duurzaam mogelijke manier geteeld, met behulp van klimaatbeheersing, CO2-verrijking en soms ook verlichting. Ook is het hergebruik van water en nutriënten een gangbare praktijk in de hightech kas.

Sander van Golberdinge, duurzaamheidsmanager van Grodan: “De EU roept op om onze natuur te herstellen en het landgebruik in Europa te verduurzamen. Hightech kassen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het zijn namelijk mini-ecosystemen die lokale voedselproductie mogelijk maken – zelfs op onvruchtbare grond. Ook besparen ze land en houden ze het grondwater schoon. Dat heeft een positieve impact op bijvoorbeeld de biodiversiteit rondom de kas.”

Aanleiding voor het onderzoek

Volgens de Verenigde Naties moet de voedselproductie in de komende jaren verdubbelen om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Dit moet gedaan worden met minder dan de helft van de middelen van vandaag om de grenzen van de planeet niet te overschrijden. Grodan ziet een rol voor de innovatieve glastuinbouw weggelegd. Om die missie te kunnen volbrengen was eerst een wetenschappelijke evaluatie van de prestaties van de hightech kas nodig. Daarom is de WUR gevraagd de hightech glastuinbouw langs de meetlat van de UN Sustainable Development Goals te leggen.

Een overzicht van de belangrijkste resultaten:

1. UN SDG: Clean water and sanitation

  • In de hightech kas kan meer dan de helft van het water worden bespaard.
  • Het afvalwater uit de hightech kas kan volledig gerecycled en hergebruikt worden; nutriënten uit dit water kunnen weer worden hergebruikt.

2. UN SDG: Use of land

  • Door te telen in de hightech kas is zeker 75% minder land nodig.
  • 100% van de hightech telers gebruikt biologische gewasbescherming. Hierdoor wordt de leefomgeving niet vervuild.

3. UN SDG: Zero hunger

De hightech kas kan op iedere plek ter wereld, op ieder moment duurzame voedselproductie garanderen.

Share Button