Eén plek waar informatie van bedrijven over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beschikbaar is en op een betrouwbare wijze wordt beoordeeld. Dat is een lang gehoorde behoefte in de markt die nu wordt gerealiseerd door Stichting MVO-Register. Stichting MVO-Register heeft recent het FIRA Platform overgenomen. Met deze overname maakt het MVO-Register een vliegende start als dé duurzame databank van ons allemaal met duurzaamheidsdata van meer dan 1.700 bedrijven. Vanaf vandaag is het MVO-register beschikbaar voor iedereen, een inlog is gratis.

Missie MVO-Register

Een bedrijf dat zich richt op toekomstbestendigheid doet automatisch al veel aan MVO. Lex de Bruijn, initiatiefnemer van de stichting: “Er zijn veel initiatieven in de markt waarmee MVO wordt beoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan al die milieukeurmerken die er zijn. Al jaren horen wij dat bedrijven het lastig vinden om te kiezen voor een bepaald MVO initiatief, omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. Bovendien wordt er door iedere klant weer iets anders  geëist. Stichting MVO-Register wil al die maatschappelijke verwachtingen samenbrengen in één standaard voor transparantie in samenwerking met overheid, bedrijfsleven, adviseurs en maatschappelijke initiatieven. Als zij samen kiezen voor deze standaard kan er rust ontstaan, kunnen de kosten voor MVO transparantie omlaag en kunnen bedrijven focussen op waar het om gaat: samen de economie van de toekomst creëren.

MVO op maat

Alleen die informatie vragen die voor een bedrijf relevant is. Rekening houden met hoe groot ze zijn en wat ze doen. Lex de Bruijn: “We zien vaak dat grote bedrijven aan al hun leveranciers dezelfde MVO eisen stellen. Ook kleine bedrijven zonder milieu-impact moeten dan bijvoorbeeld een milieucertificaat gaan halen, omdat klanten dat eisen. Een nutteloze investering in tijd en geld. Het MVO-Register ontwikkelt samen met stakeholders een minimum standaard voor transparantie, die bedrijven helpt te bepalen welke MVO onderwerpen voor een bedrijf relevant zijn.” Daarnaast is er een toolbox waarmee bedrijven hun MVO programma gestructureerd kunnen vormgeven en de resultaten kunnen laten zien in een MVO rapport op maat.

MVO meetlat – betrouwbare informatie voor iedereen

Het beoordelen van MVO is geen sinecure. Of een bedrijf ‘goed bezig’ is hangt heel erg af van wat ze doen, hoe groot ze zijn en de complexiteit van de waardeketen. Het MVO-Register ontwikkelt samen met stakeholders een meetlat die rekening houdt met deze verschillen: MVO beoordeling op maat. Deze beoordelingen én eventueel achterliggende MVO rapportages zijn via het MVO-Register voor iedereen inzichtelijk. Lex de Bruijn: “We maken dankbaar gebruik van acht jaar ervaring van het FIRA Platform bij het ophalen van MVO informatie en de beoordeling van de impact. We kunnen onmiddellijk beginnen met benchmarken, doordat we actuele informatie van meer dan 1.700 bedrijven al beschikbaar hebben.”

Vraag een gratis login aan

Via de website van Stichting MVO-Register kunt u een gratis login aanvragen en de rapporten en beoordelingen zien van alle aangesloten bedrijven.