Partnernieuws Stichting MVO-Register

Het MKB in Nederland zorgt voor 62% van de werkgelegenheid en maar liefst 71% van de toegevoegde waarde in de Nederlandse economie. Met een omzet van €967 miljoen is het Nederlandse MKB in potentie een van de allergrootste verandermechanismen in de economie. Ondertussen ervaart meer dan 80% van de MKB ondernemers belemmeringen bij duurzaam ondernemen (onderzoek KvK) en is 72 procent van de ondernemers nog altijd onbekend met de Sustainable Development Goals (onderzoek MKB Servicedesk).

Consumenten, klanten en werknemers eisen steeds meer transparantie als het gaat om het duurzame beleid van bedrijven en spreken hun sterke voorkeur uit voor bedrijven die hier actief
beleid op voeren. De missie van de Stichting MVO-Register is om MVO toegankelijk te maken voor het MKB.

Het MVO-Register helpt bedrijven hun MVO-programma te structureren en hier verslag over te doen. Tegelijkertijd kunnen bedrijven via het MVO-Register hun MVO-Prestaties tonen en kunnen stakeholders transparant en overzichtelijk zien wat die prestaties zijn. Inmiddels hebben zich hier meer dan 1800 bedrijven uit het MKB bij aangesloten.