Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) wordt minder vrijwillig met de verwachte komst van Europese Wetten in 2023. Dit brengt veranderingen voor uw bedrijf. Daarom komt er een IMVO-steunpunt waar Nederlandse bedrijven hun vragen kunnen stellen over MVO. Welke praktische ondersteuning heeft u nodig? Wilt u met RVO Nederland meedenken? Vul dan de vragenlijst in. 

Wat is Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Bij IMVO houdt u rekening met de gevolgen voor mens, dier en milieu. Niet alleen in Nederland, maar vooral in uw internationale waardeketen. De kern van IMVO is dat bedrijven met ‘gepaste zorgvuldigheid’ gaan handelen. In het Engels heet dit ‘due diligence’.

Due diligence houdt in dat u de (mogelijke) risico’s van de activiteiten van uw bedrijf herkent, voorkomt of vermindert. Ook communiceert u over uw aanpak en de resultaten. Dit geldt natuurlijk voor uw eigen activiteiten. Maar het geldt ook voor de risico’s in de toeleveringsketen, en bij uw zakelijke relaties. Denk hierbij aan risico’s voor mensenrechten, zoals gedwongen werk en uitbuiting, maar ook vervuiling van het milieu.

Meer ondersteuning door nieuwe wetten

De overheid gaat bedrijven ondersteunen bij IMVO op basis van de OESO-richtlijnen. Deze regels omschrijven helder waaruit ‘gepaste zorgvuldigheid’ (due diligence) bestaat. Daarom ontwikkelen wij een plan voor het IMVO-steunpunt, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We werken daarbij samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden.

Alle Nederlandse bedrijven kunnen vanaf najaar 2022 informatie en ondersteuning krijgen bij het IMVO-steunpunt.

Helpt u mee met praktische vragen?

We zijn in gesprek met bedrijven die al ervaring hebben met IMVO en (de 6 stappen van) due diligence. Daarnaast onderzoeken we heel breed welke ondersteuning bedrijven nodig hebben. Helpt u mee door onze vragenlijst in te vullen? Dat kost u ongeveer 5 minuten.