Vandaag bereikten Europese ministers overeenstemming over het wetsvoorstel voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) voor bedrijven. Dit wetsvoorstel voldoet totaal niet aan internationale normen voor bedrijven en verantwoord ondernemen van de OESO en de VN, zo stelt Oxfam Novib. Begin deze maand dienden zes politieke partijen in de Tweede Kamer, waaronder CU en D66, een eigen wetsvoorstel voor verantwoord ondernemen in dat wel aan internationale richtlijnen voldoet. Oxfam Novib roept minister Schreinemacher op om dit wetsvoorstel te steunen en zo snel mogelijk goede wetgeving op verantwoord ondernemen in te voeren in Nederland.

Bram Joanknecht, specialist financiële sector Oxfam Novib: “De weinig hoopgevende ontwikkelingen in Europa laten zien dat Nederland niet langer kan wachten op Europa en zelf aan de slag moet met nationale wetgeving voor IMVO. Gelukkig hebben zes politieke partijen een initiatiefwet ingediend in de Tweede Kamer die wel voldoet aan belangrijke internationale normen als de OESO-richtlijnen. Het is nu aan onze minister en de Tweede Kamer om gezamenlijk te zorgen dat bedrijven mensenrechten, milieu en klimaat respecteren en deze wet snel wordt ingevoerd.”

Volgens een representatieve peiling door Motivaction, in opdracht van Oxfam Novib in oktober 2022, blijkt dat 82% van de Nederlandse bevolking voorstander is van wetgeving voor bedrijven om mensenrechten te respecteren. 74% van de bevolking vindt dat deze wetgeving minimaal moet voldoen aan internationale standaarden voor mensenrechten en milieu van de OESO en de VN.

Bram Joanknecht: “Het zwakke compromis dat de Europese ministers vandaag hebben gesloten schiet op cruciale punten tekort. Zo worden bedrijven als de Europese ministers hun zin krijgen maar verantwoordelijk voor een klein deel van hun waardeketen, wordt klimaatschade onvoldoende gedekt en is het aan de lidstaten zelf om te bepalen of de financiële sector onder de wet valt. Het is nu aan het Europees Parlement om de gaten die de Europese ministers hebben laten vallen te dichten, en aan Nederland om een koplopers rol te vervullen in de vorm van snelle invoering van nationale IMVO-wetgeving” 

De Europese Commissie heeft begin 2022 een wetsvoorstel gepubliceerd dat de lat lager legt voor bedrijven dan de internationaal breed geaccepteerde OESO-Richtlijnen en de ‘Guiding Principles’ van de VN (UNGP’s). In de huidige onderhandelingen in de Europese Raad is dit voorstel door de ministers nog verder afgezwakt. Inwerkingtreding van eventuele Europese wetgeving op IMVO zal hoe dan ook vele jaren op zich laten wachten. De initiatiefwet van bovenstaande politieke partijen moet volgens hun plan in juli 2024 ingevoerd worden.