Vanaf vandaag (30 september) staan de adviseurs van het IMVO-steunpunt klaar voor ondernemers en bedrijven met vragen over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

IMVO wordt minder vrijblijvend met de verwachte komst van Europese richtlijnen in 2023. Ná 2023 komt er ook Nederlandse IMVO-wetgeving. Misschien zullen de nieuwe wetten en regels niet direct voor je bedrijf verplicht zijn. Maar je zakelijke partners – die straks wel moeten voldoen aan de IMVO-wetten en regels – kunnen je nu al vragen om de IMVO-eisen toe te passen.

Wat is Internationaal Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen?

Bij IMVO houdt u rekening met de gevolgen voor mens, dier, milieu en natuur. Niet alleen in Nederland, maar vooral in uw internationale waardeketen. De kern van IMVO is dat bedrijven met ‘gepaste zorgvuldigheid’ gaan handelen. In het Engels heet dit ‘due diligence’. Dit is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico’s op het gebied van o.a. mensenrechten, arbeidsrechten en milieu in hun toeleveringsketen in kaart te brengen en vervolgens aan te pakken.

Bereid u voor op nieuwe IMVO-wetten

De EU werkt aan nieuwe IMVO-regels voor bedrijven die internationaal zakendoen. Ook komt er Nederlandse IMVO-wetgeving. Wat de precieze inhoud is van de wetten en wanneer ze ingaan, is nog onduidelijk.

Op dit moment gelden de nog vrijwillige OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Dit zijn de internationale MVO-normen voor ondernemers die internationaal zakendoen. De Nederlandse overheid hecht er grote waarde aan dat ondernemers deze richtlijnen volgen. Een belangrijk onderdeel is het toepassen van de hierboven genoemde gepaste zorgvuldigheid of ‘due diligence’.  Door de OESO-richtlijnen te volgen, bereid u uw bedrijf vast voor op de IMVO-wetgeving.

Het IMVO-steunpunt helpt u op weg

Wij helpen u op weg met advies en informatie om IMVO en due diligence toe te passen in uw bedrijfsprocessen. En wij kunnen u koppelen aan onze netwerkpartners. Het steunpunt werkt samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden.

Wil je hier meer over weten en nu al aan slag gaan met IMVO in je bedrijfsvoering? Kijk hier voor meer informatie over de dienstverlening van het IMVO-steunpunt én ervaringen van ondernemers