Partnernieuws RVO Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt ondernemers met hun internationale ambities. Dit doen wij met marktverkenningen, evenementen, matchmaking, hulp bij financiering en kennisoverdracht. Maar ook via ontwikkelingsprojecten die duurzame, inclusieve economische groei stimuleren. RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en werkt in opdracht van diverse ministeries (o.a. BuZA, LNV, I&W), decentrale overheden en de Europese Unie.

Hierbij geldt dat de productie van goederen en diensten duurzaam moet zijn, met respect voor mens, dier en natuur. RVO zet zich in voor een toonaangevend Nederland op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zodat bedrijven en organisaties voortrekkers zijn op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen, zowel in Nederland als in het buitenland.

Meer informatie over onze subsidieregelingen?  Subsidie aanvragen? Subsidies & financiering | RVO.nl | Rijksdienst