Het MVO Platform schreef een positiepaper voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen op 18 januari 2023.

Goede IMVO-wetgeving in Nederland moet impact hebben in productielanden, uitvoerbaar zijn voor bedrijven en passen in het huidige juridische bestel. Dat betekent dat wetgeving in lijn moet zijn met het internationale VN- en OESO-normenkader. Deze internationaal geaccepteerde normen worden breed gedragen en vormen nu al de basis voor het IMVO-beleid van de Nederlandse overheid en Nederlandse duurzame bedrijven. Wetgeving in lijn met dit normenkader zorgt voor een positieve impact op mens en milieu wereldwijd. Ook zal ze Nederlandse bedrijven voorbereiden op alle wetgeving die er in Europa en wereldwijd is en aankomt op het gebied van IMVO. Het voorliggende wetsvoorstel Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen voldoet aan de OESO-richtlijnen. Het MVO Platform roept de Tweede Kamer dan ook op om zo snel mogelijk deze wet aan te nemen en in te voeren.