Twee jaar lang werkte Heijmans in stilte aan de plannen voor een speciale energieafdeling, maar nu is the word out: Heijmans Energie is live en een van de partners waar Heijmans Energie intensief mee gaat samenwerken is THE FCTR E / ZON. Het eerste gezamenlijke project, de bouw van 150 appartementen in Zutphen die een gasloos energiesysteem op basis van warmte-koudeopslag krijgen, is inmiddels van start gegaan.

De energieschakel in alle bedrijfsstromen van Heijmans

Heijmans is geen onbekende in het energielandschap. Zo leggen ze al jarenlang kabels en leidingen aan voor de verschillende nutsbedrijven, nemen ze energie mee in hun ontwerp-, realisatie- en onderhoudsoplossingen en zijn ze gebiedsontwikkelaar, waarbij energie altijd een onderdeel is van deze ontwikkeling. Maar duurzaam bouwen werd steeds complexer en Heijmans zag dat energie steeds vaker integraal deel uitmaakte van hun opgaven. Om alle opgebouwde kennis en expertise op dit gebied optimaal te benutten en verkopen richtte Heijmans dit jaar de afdeling Energie op. Deze innovatieve start-up binnen Heijmans is nu officieel de energieschakel in alle bedrijfsstromen van Heijmans: van Woningbouw en Utiliteit tot Infra, Techniek en Vastgoed.

Heijmans en THE FCTR E / ZON, een perfecte combinatie

Ondanks hun expertise, innovatievermogen en schaalgrootte besefte Heijmans al snel dat het, om Nederland zo snel mogelijk energieneutraal te maken, slim was om met partners samen te werken die aanvullend zijn aan de kwaliteit van Heijmans. Een van die partners is THE FCTR E / ZON, die in de ogen van Heijmans vooral uitblinkt door de wijze waarop ze service en ondersteuning bieden aan bewoners. Inmiddels verzorgen de twee bedrijven gezamenlijk de exploitatie van energiesystemen, waarbij THE FCTR E / ZON zich met name focust op de customer service.

Aantrekkelijke financiële constructie

Kade Zuid in Zutphen is het eerste gezamenlijke woningbouwproject waarin zowel het gehele bouwproces als het ontwerpen, realiseren en dertig jaar lang exploiteren van het energiesysteem worden opgepakt. Een van de successen van het duurzame en comfortabele appartementencomplex is de financiële constructie die ervoor zorgt dat het systeem beschikbaar is voor een grotere groep bewoners. Maarten Kokshoorn, manager afdeling Energie: “Samen zorgden we ervoor dat de kosten van het systeem deels in de prijs van de woning zitten en deels in maandbedragen worden betaald. Dat, in combinatie met de keuze tussen huren of kopen van de warmtepomp, maakt het een bereikbare optie. Die constructie kun je alleen opzetten als je als ontwikkelpartijen vanaf het begin gelijkwaardig samenwerkt.”

Innovaties met grote impact

Heijmans en THE FCTR E / ZON twijfelen er niet aan dat hun samenwerking veel impact in de bouwwereld zal hebben. Frits Verhoef, founder en COO THE FCTR E / ZON: “Het energievraagstuk wordt steeds urgenter voor zowel de bouw- en vastgoedsector als bewoners en ik ben blij dat we voor alle partijen een geschikte oplossing kunnen bieden. Of het nu nieuwbouw of renovatie betreft: zowel Heijmans als wijzelf hebben die kennis en ervaring in huis. Het is fantastisch dat we samen sturing gaan geven aan het versneld energieneutraal maken van Nederland als onderdeel van een gezonde leefomgeving.