Greenpeace is internationaal één van de oprichters geweest van Forest Stewardship Council (FSC), maar kondigt vandaag haar besluit aan om haar lidmaatschap deels te beëindigen. Aangezien we een van de oprichtende leden zijn, is dit alles behalve een lichtvaardig besluit.

FSC’s uitgangspunten en model van bestuur zijn achtenswaardig; de criteria voor verantwoord bosbeheer worden op een democratische en gebalanceerde wijze uitonderhandeld tussen afgevaardigden van economische, ecologische en sociale belangen, waarna onafhankelijke partijen deze criteria auditten en certificeren in de praktijk. Greenpeace zal daarom, ondanks het beëindigen van het lidmaatschap, in gesprek blijven met FSC internationaal en individuele leden over kwesties rondom verantwoord bosbeheer.

We zien echter geruime tijd al een onevenwichtige implementatie van de FSC-principes en criteria in de verschillende regio’s mondiaal. In sommige regio’s heeft FSC de bosbouwpraktijken verbeterd, maar in andere regio’s is FSC te kort geschoten in het garanderen van verantwoord bosbeheer. Dit is met name te constateren in zogenoemde “high risk” regio’s, regio’s met slecht overheidsbestuur, een zwak maatschappelijk middenveld en een hoge mate van corruptie.

De standaard, principes en criteria van FSC kaderen vooral de wijze van exploitatie van bossen. Alhoewel een aantal van de principes en criteria kaders stellen voor bescherming en behoud van bossen in een bosconcessie, is de focus van FSC bovenal gericht op het zetten van een standaard voor commerciële exploitatie van bossen. Greenpeace is van mening dat FSC verbeteringen moet aanbrengen waardoor grootschalige bescherming van bossen kan worden gewaarborgd.

Transparantie is een fundamenteel onderdeel van elk systeem dat garanties willen bieden voor duurzame en verantwoorde productie en handel van producten; het is de norm tegenwoordig in elke handelsketen die toewerkt naar duurzaamheid. Een certificatiesysteem voor bosbeheer zou daarom als minimum kaarten van gecertificeerde gebieden en audit rapporten publiekelijk toegankelijk moeten maken voor derden om te verifiëren. FSC, noch elk ander certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer, publiceert deze informatie.

Dit zijn voor ons belangrijke redenen geweest om vandaag deze stap terug te zetten. Greenpeace Internationaal zal haar lidmaatschap beëindigen. Greenpeace kantoren in landen waar FSC wel onderdeel uitmaakt van de oplossingen zullen hun lidmaatschap handhaven. Nederland importeert FSC gecertificeerd hout uit alle hoeken van de wereld waaronder ook uit regio’s en landen waar FSC momenteel geen goede garanties kan bieden voor duurzaam bosbeheer. Greenpeace Nederland zal daarom ook haar lidmaatschap, inclusief het bestuurslidmaatschap van FSC Nederland beëindigen.

Greenpeace’ positie ten aanzien van andere certificatiesystemen blijft ongewijzigd. Wij ondersteunen PEFC niet( inclusief de aan PEFC verwante systemen zoals het Noord Amerikaanse SFI, het Maleisische MTCC, de Australian Forestry Standard (AFS) en het Indonesische systeem (IFCC)). Geen van de Greenpeace kantoren is lid van PEFC en we geven geen goedkeuring aan PEFC gecertificeerde producten omdat PEFC bij de basisvoorwaarden en vereisten om sociale en ecologische waarden te beschermen in gebreke blijft en primair de belangen van de houtindustrie dienen.

Lees hier de FSC-verklaring over het besluit van Greenpeace en lees de column van Liesbeth Gort (directeur FSC Nederland) hierover.